Gå direkte til innhold

CLIMIT er et offentlig program for å akselerere kommersialisering av CO2-håndtering gjennom økonomisk stimulering av forskning, utvikling og demonstrasjon. Programmet er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Gassnova. Hjemmeside: climit.no.
Denne siden omfatter kun Forskningsrådets del av CLIMIT.

Mer om CLIMIT

Nyheter

  • Nye utlysninger rettet mot CO2-håndtering

    Forskningsrådets CLIMIT-program lyser ut 60 millioner kroner til prosjekter som kan fremme utviklingen av CO2-håndtering. I tillegg kommer ny ACT-utlysning i juni.

  • Ny ACT-utlysning

    ACT har nylig publisert en ny utlysning. Budsjettet for utlysningen er opptil 30 millioner euro, og det er satt av 3-6 millioner euro til norske aktører i nye ACT-prosjekter.

  • Samarbeid Norge-Romania innen CO2-håndtering

    Bilateralt samarbeid mellom Norge og Romania gir mulighet for støtte til prosjekter. Norske forskere inviteres til workshop i Romania for å knytte nye kontakter.

Flere nyheter

Kalender