Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Norsk-kinesisk samarbeid:

Skal forske på matsikkerhet og miljøbelastninger

Nå forener forskere fra Norge og Kina sine krefter for å utvikle kunnskap om hvordan landbruket kan bli mer bærekraftig og hvordan økosystemene blir påvirket av endringer i miljø og klima.

– Befolkningsvekst, klimaendringer og press på naturressursene setter matsikkerhet høyt på listen over utfordringer vi trenger mer kunnskap for å løse. De ni nye norsk-kinesiske forskningsprosjektene som snart starter opp skal bidra til dette, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

Mer bærekraftig matproduksjon
–  Matsikkerhet er avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål, og vi trenger solid forskning og kunnskap for å lykkes. Derfor er det nye forskningssamarbeidet mellom norske og kinesiske aktører så viktig. Når jeg besøker Kina denne uken står tettere dialog med Kina om utviklingspolitikken sentralt. Skal vi nå de globale målene trenger vi Kina som en aktiv pådriver, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

Mattrygghet inngår i matsikkerhet og som en del av FNs bærekraftsmål 2 om å utrydde sult. Det handler om at maten vi spiser ikke skal være helseskadelig. For å oppnå bedre matsikkerhet trengs det mer forskning om bærekraftig matproduksjon, klimarobuste produksjonsmetoder og sunn og trygg mat.

Samlet belastning på økosystemer
Klimaendringer, spredning av fremmede arter, forurensing og arealbruksendringer forringer økosystemer, truer matproduksjon, påvirker menneskers helse og bidrar til tap av naturmangfold. Og presset på økosystemene øker kraftig verden over.

– Skal vi bremse denne utviklingen, må vi endre kurs for verdenssamfunnet. Samtidig må forskningen på feltet dreies fra enkeltarter og enkeltfaktorer, til tverrfaglig forskning på økosystemer og belastninger på tvers av økosystemene, fortsetter Røttingen.

Hard konkurranse
De ni norsk-kinesiske prosjektene som gikk til topps hadde sterk konkurranse: Det ble behandlet 46 søknader som til sammen søkte om mer enn 220 millioner kroner fra Forskningsrådet.  

Forskningsrådet lyste ut prosjektmidler i samarbeid med Natural Science Foundation of China (NSFC). Programmene MILJØFORSK, BIONÆR, CHINOR, KLIMAFORSK, MARINFORSK og POLARPROG la penger i utlysningen fra norsk side. Forskningsrådet hadde tilgjengelig inntil 40 millioner kroner til norske deltakere i felles norsk-kinesiske prosjekter. De kinesiske prosjektpartnerne vil få finansiering fra NSFC. Målet med utlysningen har vært å sette i gang bilaterale prosjekter i verdensklasse innenfor bærekraftig landbruk, matsikkerhet, mattrygghet og samlet belastning på økosystemer.

Lovende start for videre forskningssamarbeid med Kina
– Dette er den første utlysningen NSFC og Forskningsrådet har gjennomført sammen. Det har vært en spennende og velfungerende prosess, og vi ser frem til neste fellesutlysning i 2020. NSFC er en optimal partner for oss når det gjelder forskerprosjekter, sier Forskningsrådets Kinakoordinator Thomas Hansteen.

Forskningsrådets internasjonale direktør Kristin Danielsen:
– Denne utlysningen markerer startskuddet for fellesutlysninger med kinesiske institusjoner. De neste vil komme i 2019, og vår partner vil være Ministry of Science and Technology (MOST). Tema vil være henholdsvis miljøvennlig energi og digitalisering, og her ønsker vi næringslivsdeltakelse.  

Innvilgede prosjekter- bærekraftig landbruk

Prosjekt­nummer

Prosjekttittel

Prosjekt­­ansvarlig Norge

Prosjekt-ansvarlig Kina

286888

New generation biofertilizers for improved nitrogen management, sustainable food production and low greenhouse gas emissions

NMBU

China Agricultural University

287052

Plant ˗ insect relationships: imaging CO2, pheromones, and plant volatiles in the olfactory pathway of an herbivorous insect

NTNU

Chinese Academy of Agricultural Sciences

287431

ChiNor solutions for Low Impact climate smart vegetable production with reduced pesticide residues in food, soil and water resources

NIBIO

Chinese Academy of Agricultural Sciences

287794

Towards a sustainable control of wheat dwarf virus disease in China and Norway by application of CRISPR and Next Generation Sequencing

NIBIO

Chinese Academy of Agricultural Sciences

 

Innvilgede prosjekter- samlet belastning på økosystemene

Prosjekt­nummer

Prosjekttittel

Prosjekt­­ansvarlig Norge

Prosjekt-ansvarlig Kina

286773

Strategies to MITIgate pressures on terrestrial ecosystems from multiple STRESSors

NTNU

Beijing Normal University

287043

Collaborative Studies of Two Resource Ecosystems in Shelf, Slope and Oceanic Regions of the Norwegian and South-China Seas (STRESSOR)

UiT

Shanghai Jiao Tong University

287402

The vanishing white: management of stressors causing reduction of pale vegetation surfaces in the Arctic and the Qinghai-Tibetan Plateau

NINA

Peking University

287801

Integrated assessment to aid mitigation of negative impacts by THREE global change Drivers on alpine biodiversity and ecosystem

UiB

Chinese Academy of Sciences

288037

Joint effects of climate and fishing on dynamics of exploited ecosystems (SINORSEAS)

UiB

Ocean University of China

 

Søknader som ikke er nevnt i listen vil få avslag. Mange av søknadene hadde høy til meget høy faglig kvalitet. Det var derfor mange gode søknader som ikke kunne innvilges innenfor budsjettrammene.

Formelle tilbakemeldinger

Formell tilbakemelding kan ventes innen utløpet av november. Alle søkere vil sammen med den formelle tilbakemeldingen (avslagsbrev eller bevilgning/invitasjon til å sende inn revidert søknad) få tilsendt fagekspertvurderingene som var innhentet til støtte for programmenes behandling. Ikke alle prosjekter kan regne med å få innvilget fullt søknadsbeløp. Eventuelle spørsmål rettes til Jonas Enge etter at formell tilbakemelding er mottatt.

Skrevet av:
Publisert:
20.11.2018
Sist oppdatert:
21.11.2018