Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

38 treff
04.01.19

Europeiske og kinesiske forskere skal løse globale byutfordringer sammen

Konkurransen om midlene som JPI Urban Europe lyste ut sammen med det kinesiske forskningsrådet National Science Foundation of China (NSFC) var knallhard.
20.11.18

Skal forske på matsikkerhet og miljøbelastninger

Nå forener forskere fra Norge og Kina sine krefter for å utvikle kunnskap om hvordan landbruket kan bli mer bærekraftig og hvordan økosystemene blir påvirket av endringer i miljø og klima.
15.05.18

Stor interesse for utlysninger om økosystem og samarbeid med Kina

To utlysninger for forskning om samlet belastning på økosystemer mottok til sammen 118 søknader til søknadsfristen 25. april. Den ene utlysningen gjelder samarbeid med Kina og inkluderer også forskning på bærekraftig landbruk. Søknadene til utlysningene behandles separat.
17.04.18

Vil ha mer forskningssamarbeid med Kina

Over 200 forskere og rektorer var denne uken i Beijing og Shanghai for å styrke samarbeidet med kinesiske institusjoner. I denne anledningen har Forskningsrådet og SiU lansert et nytt veikart for forsknings- og utdanningssamarbeid med Kina.
11.04.18

Infoside om Kina-delegasjon 2018

På denne siden vil du finne nyttig informasjon om forsknings- og høyere utdanningsministerens tur til Kina med tilhørende aktiviteter.
31.01.18

Utlysning om bærekraftige byer ute nå

JPI Urban Europe lyser sammen med kinesiske National Natural Science Foundation (NSFC) ut midler til tverrfaglig byforskning.
29.01.18

40 millioner kroner til kinesisk-norsk forskning på bærekraftig landbruk

Programmene MILJØFORSK, KLIMAFORSK, MARINFORSK, POLARPROG, BIONÆR og CHINOR, samt Natural Science Foundation of China (NSFC) samarbeider om denne utlysningen, som lanseres parallelt med nasjonal utlysning om samlet belastning på økosystemene.
10.01.18

10 milliarder til samarbeid med land utenfor Europa gjennom Horisont 2020

EU har besluttet å styrke forskningssamarbeidet med prioriterte samarbeidsland utenfor Europa og lyser ut 10 milliarder kroner over de neste tre årene. Mange av disse landene er også prioriterte av Norge, og norske miljøer kan delta og søke om disse midlene fra Horisont 2020.
20.09.17

Norge og Kina lyser ut 80 millioner kroner til samarbeidsprosjekter i 2018

Forskningsrådet og National Natural Science Foundation of China (NSFC) har blitt enige om å lyse ut midler til samarbeidsprosjekter med søknadsfrist i april 2018. Utlysningen tar sikte på å finansiere prosjekter for 80 millioner kroner, hvorav 40 millioner kommer fra Forskningsrådet.
17.02.17

Norske og kinesiske forskere samarbeider om forurensninger

Miljø er identifisert som et av de tematiske områdene som er lovende for et fruktbart samarbeid med Kina, og er høyt prioritert i begge landene. Gjennom samarbeid med kinesiske partnere bidrar norske forskere med ny kunnskap om den globale utfordringen miljøgifter.
31.05.16

Globaliserer norsk forskning og innovasjon

Forskningsrådet og Innovasjon Norge går sammen om å trappe opp innsatsen for internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid.
26.05.16

71 søknader mottatt til INTPART-utlysningen 25. mai

INTPART har som overordnet mål å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom internasjonale partnerskap med sterke miljøer og institusjoner i de prioriterte landene Brazil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA. Integrering av forskning og høyere utdanning står sentralt.
02.05.16

Løfter miljøgiftforskningen og lyser ut 108 mill. til forskerprosjekter

Miljøgifter og andre forurensninger er en stor utfordring for samfunnet vårt, og vi mangler fortsatt mye kunnskap. Forskningsrådet lanserer nå en samordnet utlysning på tvers av flere forskningsprogrammer for å styrke kunnskapsutviklingen på temaet.
05.03.15

70 millioner til å danne internasjonale partnerskap

SIU og Forskningsrådet lyser ut midler for å øke utveksling og utenlandserfaring for forskere og studenter på alle stadier i karrieren. Dette skal føre til at vi får flere norske, verdensledende miljøer innen høyere utdanning, forskning og innovasjon. Søknadsfristen er 27. mai.
28.10.14

Hjelp Regjeringens Visjon 2030-initiativ

FNs Generalforsamling skal i 2015 vedta nye, globale bærekraftsmål for årene frem mot 2030. Gjennom initiativet «Visjon 2030» inviterer regjeringen nå norsk næringsliv og fagmiljøer til en innovasjonsdugnad for hvordan Norge kan bidra til å nå nye og ambisiøse mål for helse og utdanning globalt.
11.06.14

Lyser ut nye midler til utdannings- og forskningssamarbeid med BRIKS og Japan

Partnerskapsprogrammet UTFORSK lyser ut inntil 6 millioner til utdanningstiltak rettet mot strategisk viktige samarbeidsland utenfor Europa og Nord-Amerika.
06.03.14

Storsatsing på klimaomstilling

Drøyt 170 millioner kroner til klimaomstilling er nå fordelt – den største tildelingen av midler til klimaforskning fra Forskningsrådet noensinne.
07.01.14

Tildeling av klimaomstillingsmidler

6. mars skal programstyret i KLIMAFORSK tildele sine første millioner til forskning på klimaomstilling.
30.09.13

JPI Klima publiserer fellesutlysning

Det europeiske fellesprosjektet Joint Programming Initiative (JPI) for klima, har nå publisert sin første fellesutlysning. Norge er, gjennom Forskningsrådet, en av de største bidragsyterne til utlysningen.
02.09.13

Stort vitebegjær på informasjonsmøte

Hvordan kan vi samarbeide bra? Kan vi søke om midler fra ulike pengesekker til samme prosjekt? Hvor mye må næringslivet betale for å være med? Disse og flere spørsmål ble stilt – og besvart – da drøyt 70 personer deltok på Forskningsrådets informasjonsmøte om den nye klimaomstillingsutlysningen 27. august.
26.06.13

135 millioner til klimaomstilling

Stort program for klima (KLIMAFORSK) legger nå ut sin første store utlysning. Klimaomstilling i samfunnet er det overordnede temaet. Søknadsfrist: 16. oktober.
31.05.13

Nytt utdannings- og forsknings-samarbeid med BRIKS og Japan

Pilotprogrammet UTFORSK skal sikre en sterkere kobling mellom internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid med BRIKS-landene og Japan.
25.04.13

Tettere kobling av forsknings- og utdanningssamarbeid

Forskningsrådet har innledet et tettere samarbeid med Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) med sikte å knytte utdanningssamarbeid bedre opp mot bilateralt forskningssamarbeid.
15.10.12

12 millioner kroner til institusjonssamarbeid med Kina

Programstyrene for CLIMIT og RENERGI har i samarbeid med CHINOR-programmet delegert beslutning om midlene til et styreutvalg.
09.06.11

Ny direktør i Avdeling for utvikling og samarbeid

Bjørn Tore Kjellemo tiltrer i dag som ny avdelingsdirektør i Avdeling for utvikling og samarbeid (UTSAM).
25.05.11

Norge og Kina sammen om miljøforskning

Forskningsrådet og Kinas viktigste aktør innen naturvitenskapelig og teknologisk forskning går nå sammen om seks prosjekter. Dette er første gang Norge samarbeider så stort med Kina om forskning.
18.05.11

Forhandlingene med CAS avsluttet

Onsdag denne uken hadde Forskningsrådet forhandlingsmøte med CAS om endelig bevilgning av prosjekter til fellesutlysningen. 3 nye NORKLIMA-prosjekter og 3 nye Miljø 2015 prosjekter er innvilget støtte.
06.05.11

Rapport om forskningssamarbeid med utviklingsland

Forskningssamarbeid med utviklingsland byr både på særlige muligheter og noen særegne utfordringer. Ofte er målene også blandet. Det forventes vitenskapelige resultater, men også en utviklingseffekt.
29.03.11

Kinesiske studenter knytter nyttige kontakter

Nettverket NorAlumni China skal bidra til tettere kontakt mellom kinesiske studenter i Norge og norsk næringsliv. Deltakelsen ved det første nettverksmøtet på BI 16. mars tyder på stor interesse.
20.09.10

Bra mediedekning i Kina

Både kinesiske samfunnsforskere og kinesisk presse viste stor interesse for nordisk velferd på det siste EXPO-seminaret i Shanghai.