Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Ny forskning skal gi kunnskap for bærekraftig byutvikling

Forskningsrådets nye initiativ BYFORSK deler ut 70 millioner til seks nye, tverrfaglige byprosjekter.

− Disse prosjektene kombinerer høy kvalitet og tverrfaglighet på en spennende måte. Det gir et viktig utgangspunkt for å kunne bidra til å utvikle nye og attraktive løsninger på byenes komplekse utfordringer, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Søknadene innfridde forventningene

− Vi mener disse prosjektene har det som skal til for å utvikle nye og attraktive løsninger på byenes komplekse utfordringer, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet. (Foto: Sindre Mekjan, Forskningsrådet) Forskningsrådet hadde høye ambisjoner med BYFORSK-utlysningen. Ikke bare skulle søkerne kombinere minst to av de tre bærekraftdimensjonene – den sosiale, den miljømessige og den økonomiske. I tillegg skulle de samarbeide på tvers av fag og knytte seg opp mot næringsliv og andre byaktører. Det hadde mange av de 63 prosjektene som søkte klart. Totalt ble det søkt om like over 700 millioner kroner, mer enn ti ganger størrelsen på utlysningen.

− Vi fikk de søknadene vi ønsket oss og flere til. Vi har hatt tett dialog med potensielle søkere i forkant av utlysningen for å få miljøene til å etablere samarbeid forskere fra ulike fagmiljøer og mellom forskning, næringsliv og andre relevante aktører og har dermed fått et mangfold av perspektiver, sier Røttingen.

Fagpanelene var spesielt satt sammen for å få spredning i kompetanse mellom fagfolkene, og mange nok fagfolk til å fange opp et bredt spekter. Det ble også brukt vurderingskriterier som ligner på de som brukes i Horisont 2020.

BYFORSK-samarbeidet nødvendig for å få slike tverrfaglige prosjekter

For å kunne finansiere disse svært tverrfaglige prosjektene har også Forskningsrådet selv måttet samarbeide på nye måter. BYFORSK er resultatet av samarbeid på tvers av mange av Forskningsrådets programmer. Resultatet er god bredde både faglig og tematisk.

− Alle prosjektene favner videre enn det vi ville fått til gjennom en vanlig programutlysning. Nå samler vi erfaringene fra denne måten å arbeide på og tar det med i vurderingen av hvordan vi skal følge opp dette fremover, sier Røttingen.

Forutsigbarhet for FoUoI-miljøene og kontinuitet i satsningene er viktige mål for Forskningsrådet.

− Responsen på denne utlysningen og kvaliteten i søknadene har tydelig vist oss at dette er et område med behov for langsiktige grep. Dette tar vi med oss når vi nå skal gi råd til Regjeringen med tanke på revisjon av langtidsplan for forskning og høyere utdanning og gjennom hvordan vi i fremtiden skal arbeide med kunnskap for fremtidens bærekraftige byer, sier Røttingen.

Initiativet BYFORSK er resultatet av samarbeid på tvers av mange av Forskningsrådets programmer. Resultatet er god bredde både faglig og tematisk. (Foto: Morten Brakestad)

Les om prosjektene her:

Prosjektittel
 
Hva skal prosjektet
forske på?
Prosjekt-ansvarlig
 
Sustainable diverse cities: Innovation in integration Flerkulturell integrering i byer og byrom. Målet er å få ny kunnskap om tiltak som kan bidra til integrering og utvikling av rettferdige byer, gi ulike befolkningsgrupper muligheter for deltakelse i byen UIT Norges arktiske universitet
Governing the green shift in Oslo, Gothenburg and Copenhagen through leadership of co-creation Utfordringene og dilemmaer offentlige ledere står ovenfor når de fremmer det grønne skiftet, hvordan de følger disse opp og hvordan deres strategier påvirker utfallet og målet om å gjøre byene grønnere og mer bærekraftige Høgskolen i Oslo og Akershus
New water ways - towards water-sensitive and climate-adapted nordic cities Skaffe ny kunnskap om hvordan nåværende norsk vannforvaltning i byer kan omdannes for et vannsensitivt og klimatilpasset samfunn, gjennom å analysere hindringer og potensielle triggermekanismer Norsk institutt for vannforskning
EE settlement - Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns Hvordan beregne og hensynta energi i et livsløpsperspektiv i bygg og omkringliggende infrastruktur, og hvordan endrer energibruken seg med ulikt bosettingsmønster Stiftelsen SINTEF
Sharing Neighbourhoods - The role of digital sharing platforms in social interaction in neighbourhoods Vil utnytte potensialet i digitale samarbeids- og delingsplattformer for å revitalisere nabolag og stimulere til innbyggerdeltakelse Stiftelsen SINTEF
Cultivating Public Spaces: urban agriculture as a basis for human flourishing and sustainability transition in Norwegian cities Hvordan kan urbant landbruk kan forbedre livskvaliteten i kompakte byer, og hvordan kan urbant landbruk systematisk integreres i urbane offentlige rom  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet


 

Skrevet av:
Mari Susanne Solerød Spesialrådgiver 22 03 72 60 mso@forskningsradet.no
Publisert:
25.04.2017
Sist oppdatert:
25.04.2017