Gå direkte til innhold

Folk flest lever i byen. Byene spiller en nøkkelrolle i omstillingen til et bærekraftig samfunn. Byutfordringer krever samarbeid på tvers av fag, aktører og sektorer. Forskningsrådet satser på forskning og innovasjon om og for byer gjennom samordnet innsats på tvers av programmer.

Mer om BYFORSK

Nyheter

Flere nyheter