Bladet Forskning

Mirakelet menneskespråket

Menneskebarnet har en evne som er fundamentalt annerledes enn andre nyfødte skapningers, nemlig en enorm kapasitet til å lære språk.

(Foto: Kim Hart, Samfoto)

Lingvistene ved Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics (CASTL) ved Universitetet i Tromsø forsøker i sin partering og analyser av lyder og ord i setninger å komme nærmere en forståelse av dette livets under. Senteret gjennomfører komparative studier for å utforske hva som kjennetegner språklig variasjon, og for å se langs hvilke parametere språk skiller seg fra hverandre.

– Et barn er genetisk anlagt for å lære et hvilket som helst språk, sier senterleder Curt Rice. Vi jobber med å kunne beskrive hva dette innebærer, men her finnes det ingen snarveier. For å få en dypere forståelse av fenomenet må vi rett og slett vite mer om hva språk er. Hvordan er verdens språk bygd opp? Hva er likhetene og forskjellene mellom dem?

Og til det trengs det sammenligning – av hundrevis av språk, noe forskerne ved CASTL er i full gang med.

Centre for Advanced Study in Theoretical Linguistics (CASTL)

Deltakere: Ansvarlig institusjon er Universitetet i Tromsø.
Årlig bevilgning: 6 mill. kr. fra Forskningsrådet
Antall årsverk: Ca. 20
Kontaktperson: professor Curt Rice,
e-post: curt.rice@hum.uit.no

www.uit.no/castl

Skriv ut siden