Bladet Forskning

Ibsen som gissel

Skrevet av: håkon wium lie

I forrige nummer av Bladet Forskning (nr. 2/06) kunne man lese et portrettintervju med Vigdis Ystad. Intervjuet er også lagt ut på nettet, slik man forventer i 2006. Ystad portretteres som den «perfekte akademiker» og sterke leder av prosjektet «Henrik Ibsens Skrifter» (HIS). Prosjektet har fått 60 millioner offentlige kroner for å utarbeide en ny vitenskapelig utgave av Ibsens skrifter, hvorav en stor andel av midlene kommer fra Norges forskningsråd. Jeg skal ikke gå nærmere inn på personen Ystad (som jeg aldri har møtt), men har noen betraktninger om resultatene i prosjektet.

Når man deler ut 60 millioner offentlige kroner til et forskningsprosjekt mener jeg samfunnet må kunne kreve å få noe tilbake. Når det offentlige betaler for at noen taster inn Ibsens tekster må disse også offentliggjøres. HIS har ferdigstilt mange av Ibsens verker, men prosjektet nekter å legge filene på nettet før de får mer offentlige penger. Forskerne ønsker ikke – og dette er en holdning jeg finner underlig hos akademikere – å publisere resultatene av arbeidet sitt, og Ibsen holdes dermed som gissel. Vi vet at filene er ferdige, da Aschehoug, et privat forlag, har publisert bøker basert på arbeidet. Selv vil jeg anslå at det er én dags arbeid å legge filene ut på nett, og jeg gjør gjerne jobben gratis.

Bør ikke et forskningsprosjekt som mottar så mye penger fra Forskningsrådet, også ha krav om allmenn publisering av resultatene? Dersom man spør Forskningsrådet om dette, får man som svar at HIS-prosjektet «ikke på noe punkt bryter med den kontrakt som er inngått med Rådet». Dersom man spør om å få se kontrakten, får man beskjed om at den er unntatt offentlighet.

Det offentlige deler altså ut 60 millioner kroner, og det eneste vi får lese er et portrettintervju?

Håkon Wium Lie er teknisk direktør i Opera Software.

Skriv ut siden