Bladet Forskning

CASTL og forskningsledelse

Skrevet av: curt rice

Kommentar til debattinnlegget Faglig tyngde før SFF

Av Prof. Curt Rice, ph.d., prorektor for forskning og utviklingsarbeid, Universitetet i Tromsø

Jeg beklager at professor Ernst Håkon Jahr nok en gang tar mine uttalelser om det språkvitenskapelige miljøet ved Universitetet i Tromsø ille opp. Han tolker uttalelsene mine i Aftenposten og Bladet Forskning vel bokstavelig, og anerkjenner ikke de endringene som UiTs SFF innenfor lingvistikk (CASTL) har medført.

Forskningsledelse er nå på agendaen på en helt annen måte enn tidligere. Det betyr selvsagt ikke at det ikke var ledelse før, men at denne ledelsen utføres annerledes nå. CASTL fikk opprettet en forskerskole der ph.d.-studentene tar flere kurs enn normalt ved andre læresteder i Norge. Vi har jobbet mye med å skape et formalisert miljø for disse studentene i form av en «kullfølelse». Dette er nytt i Norge (jf. Trond Berg Eriksen i Klassekampen 11.12.12). Forskerskoler og å ta med seg studenter på konferanser er to vidt forskjellige ting.

SFF-ordningen har bidratt til større bruk av forskningsgrupper, og dette har igjen understreket et tydelig behov for å tenke nytt omkring hvordan vi utøver vårt daglige arbeid i humaniora. Dette understreket også senterleder for Senter for middelalderstudier ved UiB, Sverre Bagge, i Nytt Norsk Tidsskrift nylig.

Det er ingen tvil om at Ernst Håkon Jahr har betydd mye for UiTs språkvitenskapelige miljø. Jahr og hans miljø gjorde veldig mye bra – noe som jeg aldri hadde tenkt å så tvil om – og dette var selvfølgelig med på å sette språkforskerne i Tromsø på det internasjonale kartet. CASTL har bidratt til at dette har utviklet seg videre på 2000-tallet, og har medført viktige endringer i måten vi driver forskning og utdanning på.
 

Skriv ut siden