Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

180 treff
01.02.19

30 mill. euro til bioøkonomiprosjekter

Vi minner om muligheten til å utvikle bioøkonomien gjennom det europeiske forskningssamarbeidet ERA-NET BlueBio. Nesten 30 millioner euro er lyst ut til prosjekter som kan styrke bærekraft og konkurranseevne i norsk og europeisk bioøkonomi.
20.12.18

Utlysning av midler til nasjonale Én helse-nettverk innenfor antibiotikaresistens

Norske fagmiljøer kan søke om støtte til å utvikle nasjonale nettverk som skal bidra til forskningssamarbeid om diagnostikk, overvåkningsstrategier og smittevern på tvers av sektorer. Dette er et ledd i oppfølgingen av regjeringens strategi mot antibiotikaresistens.
18.12.18

Internasjonalt samarbeid for å utvikle bioøkonomien

Et nytt europeisk forskningssamarbeid åpner nye muligheter for norske bedrifter og forskningsmiljøer innenfor bioøkonomien. ERA-NET BlueBio lyser nå ut nesten 30 millioner euro for å styrke bærekraft og konkurranseevne i norsk og europeisk bioøkonomi.
14.12.18

Forskningsrådet bevilger 100 millioner kroner til forskning på bioøkonomi

Utlysningen for forskning på bioøkonomiens muligheter og dens betydning i samfunnet var delt i to. BIONÆR innvilget alene fire prosjekter for å styrke forskningen på bioøkonomi. Seks av Forskningsrådets programmer har i tillegg samarbeidet om en fellesutlysning, og her er seks forskerprosjekter innvilget.
04.12.18

Nye utlysninger fra ERA-nettverk for systemmedisin og persontilpasset medisin

ERACoSysMed og EraPerMed annonserer nå nye utlysninger med "pre-announcements". ERA-nettverkene har hovedfokus på tverrfaglighet og medisinsk anvendelse innen system-/persontilpasset medisin.
14.09.18

100 søknader til forskning på bioøkonomien

Søknadene som kom inn til søknadsfristen 12. september skal nå vurderes av internasjonale fageksperter. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres i midten av desember 2018.
07.09.18

70 millioner kroner til kommersialisering av forskningsresultater

Forskningsrådet utlyser støtte til kommersiell verifisering av lovende forskningsresultater. Søknadsfristen er 10. oktober.
31.05.18

Deltok i COST og ble forsker

For Lone Ross Gobakken var det å delta i et europeisk forskernettverk veien inn i forskeryrket. Hittil er det blitt fire-fem ulike. Hun synes det å delta i nettverk er nyttig og givende. Sommeren og høsten 2018 starter nye nettverk.
25.05.18

Nye forskernettverk innenfor bioteknologi

COST, som er en europeisk nettverksorganisasjon, starter nå 40 nye forskernettverk. Flere av disse er innenfor bioteknologi.
15.05.18

Ny digitalt liv-utlysning

12.04.18

Hvem fortjener Forskningsrådets innovasjonspris i år?

Forskningsrådets innovasjonspris gis til en virksomhet som har utmerket seg med eksepsjonelt god utnyttelse av forskningsresultater og dermed skapt forskningsbasert innovasjon. Skynd deg og nominere din kandidat innen 6. mai!
19.03.18

100 millioner til bioøkonomiforskning

Forskningsrådet inviterer til nye forskerprosjekter som belyser biologiske, teknologiske eller samfunnsmessige problemstillinger på tvers av bioøkonomiske verdikjeder. Utlysningen har obligatorisk skisse med frist 2. mai.
15.02.18

Nordisk samarbeid om persontilpasset medisin med 15 millioner euro

Forskningsrådet bidrar med 30 mill kroner i en nordisk utlysning om persontilpasset medisin. Samarbeidspartnere er våre nordiske innovasjonssøsterorganisasjoner og Nordforsk.
21.12.17

Optimaliseringsutlysning

Optimaliseringsutlysning for 2018 er nå tilgjengelig på Forskningsrådets hjemmeside for utlysninger. Det utlyses inntil 50 millioner kroner til lovende bioteknologiske prosjekter.
13.12.17

Millioner til forskning på kyllingrester og torskehoder

Forskere skal se nærmere på rester etter kyllingproduksjon og torskehoder når tre nye forskningsprosjekter får penger til å forske på hvordan restråstoff kan utnyttes bedre.
22.09.17

European Marine Board og ERA-MarineBiotech har publisert en "policy brief" om marin bioteknologi

Publikasjonen viser til hvordan den vitenskaplige og teknologiske utviklingen på området kan bidra til å utvikle Europas bioøkonomi. Bioteknologiens betydning for å skape innovasjoner og verdier fra marin biodiversitet og biomasse står sentralt i dette.
21.09.17

Teknologiprogrammene NANO2021 og BIOTEK2021 på god vei

To store teknologiprogrammer er blitt evaluert og får både ros og anbefalinger til endring.
08.09.17

Norge og India skal samarbeide om bioøkonomiforskning

Forskningsrådet lyser nå ut 30 mill. kroner til norsk-indisk forskningssamarbeid innenfor bioøkonomi med vekt på jordbruk og matproduksjon, bioteknologi, akvakultur og bioenergi.
22.08.17

Hvem fortjener Forskningsrådets priser for unge fremragende forskere?

Det er fortsatt mulig å sende inn forslag til Forskningsrådets tre nye priser. Prisene er fordelt på fagområder, og premierer kvalitet, selvstendighet og faglig nyskaping blant forskere under 38 år. Send oss dine forslag før 15. oktober.
28.06.17

Senter for Digitalt Liv Norge åpner for nye forsknings- og innovasjonsprosjekter!

21.06.17

Resultater fra utlysningene om antibiotikaresistens

Forskningsrådet bevilger midler til 4 nasjonale nettverk om forskning og innovasjon i et "One Health"-perspektiv.
16.06.17

Støtte til forskning for å utnytte restråstoff

Restråstoff betraktes ofte som avfall. Det vil Forskningsrådet forandre på og lyser ut 50 millioner til forskning på videreforedling av biologisk restråstoff. Det skal lede til utvikling av nye produkter og prosesser basert på råvarer som ellers ville blitt kastet.
09.06.17

Optimaliseringsutlysning februar 2018

Neste utlysning av optimaliseringsmidler vil komme tidlig i 2018 med søknadsfrist 14. februar.
22.05.17

1,1 milliarder kroner til innovasjonsprosjekter

Forskningsrådet lyser nå ut et rekordhøyt beløp til innovasjonsprosjekter i næringslivet.
09.02.17

110 millioner til nye tverrfaglige bioteknologiprosjekter

Forskningsrådet tildeler totalt 110 millioner kroner til seks nye prosjekter som blir del av det nasjonale sentret "Digitalt Liv Norge". Stikkord for satsingen er store, tverrfaglige samarbeid for å utvikle mulighetene som ligger i digitalisering av life science forskningen.
26.01.17

Utlysning ERA-MBT call 3

Tredje utlysning i ERA NET Marin Bioteknologi er lansert.
16.12.16

Resultatene fra årets optimaliseringsutlysning er klar

Ti prosjekter fikk innvilget til sammen 76 mill. kroner. Det var totalt 26 prosjekter som søkte om til sammen 194 mill. kroner. Bevilgningen er foretatt av programstyrene til BIOTEK2021 og FORNY2020.
15.12.16

Ny utlysning fra ERA-NET for system medisin

Forskningsrådet deltar gjennom BIOTEK2021 i ERACoSysMed, et ERA-NET med spesifikt fokus på implementering av system medisin i klinisk forskning og medisinsk praksis.
15.12.16

Søk om midler til nasjonale nettverk for å fremme forskning og innovasjon om antibiotikaresistens

Forskningsrådet lyser nå ut midler til nettverk for å stimulere til forskningssamarbeid om antibiotikaresistens i et One Health-perspektiv. Dette er et ledd i oppfølgingen av regjeringens strategi mot antibiotikaresistens.
12.12.16

ERACoBioTech: Nytt ERA-nett Cofund i bioteknologi

Forskningsrådet deltar i det nye ERA-nett Cofund i bioteknologi.