Gå direkte til innhold

Nye prosjekter skal tilknyttes Senter for digitalt liv Norge

Det skal nå knyttes flere forskerprosjekter til Senter for digitalt liv Norge (DLN), og det er lagt ut en utlysning av 100 millioner kroner til forskerprosjekter med relevans for Digitalt liv satsingen. Det skal holdes en søkerworkshop i august 2016.

Etableringen av DLN er et ledd i å realisere BIOTEK2021 sin strategiske satsing "Digitalt liv – konvergens for innovasjon". Satsingen skal bidra til økt bruk av informatikk, matematikk og ingeniørvitenskap i bioteknologiske innovasjonsprosesser. DLN består p.t. av seks forskerprosjekter bundet sammen av et nettverksprosjekt som ledes av NTNU. En nettside for senteret er under utvikling.

Det skal nå knyttes flere forskerprosjekter til senteret. Prosjektene som inngår i senteret må dekke områder som er strategisk viktige med et betydelig potensial for innovasjon og verdiskapning nasjonalt, og må ta mål av seg til å adressere vesentlige samfunnsutfordringer. Prosjektene bør være rettet mot å utvikle kunnskap og bioteknologi som er relevant for innovasjoner i offentlig og privat sektor. For viktige krav og føringer henvises det til utlysningen. For å søke på forskerprosjektene til senteret, se utlysningen her

Søkerworkshop 17. august 2016

Som et ledd i å informere om utlysningen samt bidra til å etablere gode samarbeidskonstellasjoner invitertes det til en søkerworkshop i Forskningsrådets lokaler den 17. august 2016 kl 11-15. Her vil det også bli gitt informasjon om utlysningen og mulighet til dialog rundt sentrale spørsmål om denne. Workshopen vil også fungere som en møteplass for å utvikle samarbeidsrelasjoner og knytte kontakter for mulig samarbeid.

Tentative agendapunkter for workshopen:

 • Satsingen Digitalt liv – konvergens for innovasjon Forskningsrådets ambisjon, Spesialrådgiver/programkoordinator Jacob Wang
   
 • Senter for digitalt liv Norge, Senterleder/professor Trygve Brautaset, NTNU.
   
 • Responsible Research and Innovation (RRI), RRI-leder i DLN Heidrun Åm, NTNU.
   
 • Ny utlysning Digitalt liv, Spesialrådgiver Øystein Rønning
   
 • Mingling/Koblingsarena

 

Påmelding innen 12. august til Marianne Nereng (mn@forskningsradet.no).

Les mer om satsingen Digitalt liv-konvergens for innovasjon her PDF - 1,2 MB

Skrevet av:
Øystein Rønning Spesialrådgiver 22 03 71 06 oro@forskningsradet.no
Publisert:
24.06.2016
Sist oppdatert:
13.09.2016