Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nordisk samarbeid om persontilpasset medisin med 15 millioner euro

Forskningsrådet bidrar med 30 mill kroner i en nordisk utlysning om persontilpasset medisin. Samarbeidspartnere er våre nordiske innovasjonssøsterorganisasjoner og Nordforsk.

Begrepet persontilpasset medisin brukes om forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den enkelte pasient. Ny teknologi og ny biologisk innsikt, og koblingen mellom helsetilstand og molekylærbiologiske egenskaper, har gjort det mulig å utvikle mer målrettet og presis pasientbehandling.

Norge har allerede høy forsknings- og innovasjonsaktivitet på persontilpasset medisin, og Forskningsrådet har gjort store investeringer innenfor både teknologiutvikling, infrastruktur og klinisk forskning.

Et nordisk samarbeid innenfor persontilpasset kan bidra til å gjøre Norden i fremste rekke på området i internasjonal sammenheng, sier innovasjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik. Persontilpasset medisin er et område som er i rask utvikling internasjonalt, og potensialet for innovasjon og næringsutvikling på området er stort. Samtidig utfordrer utviklingen mange tradisjonelle prosesser og innebærer store endringer både i helsetjenestene og i næringslivet. Forskning og innovasjon innenfor persontilpasset medisin krever derfor nye samarbeidsformer og tett samspill med samfunnsaktører.

Store nordiske muligheter
- Norge, og også de andre nordiske landene, har særskilte fortrinn på området, noe som særlig skyldes tilgangen på helsedata av høy kvalitet, biobanker og infrastruktur for molekylærbiologiske analyser og storskalaanalyser, sier innovasjonsdirektør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik.

- Et nordisk samarbeid innenfor nettopp helsedata og persontilpasset medisin gjør at vi til sammen har en mye større datamengde og populasjon å ta utgangspunkt i. Dette kan gi nødvendige synergier, som igjen kan bidra til å gjøre Norden interessant og i fremste rekke på området i internasjonal sammenheng, sier Fahlvik.

Forskningsrådet legger 30 millioner kroner inn i den felles utlysningen med de nordiske landene, som til sammen vil være på 15 millioner euro.

- Det er veldig positivt at Nordforsk velger å både forsterke og administrere dette felles initiativet der alle nordiske land deltar, understreker Fahlvik.
 

Fakta om utlysningen

Forskningsrådet har gått sammen med Vinnova i Sverige, Innovationsfonden i Danmark, Business Finland (tidligere Tekes), RANNIS på Island og Nordforsk i en fellesutlysning med mål om å finansiere prosjekter som kan bidra til implementering av persontilpasset medisin i helsetjenestene.

Tre sentrale utfordringer utgjør temaene i utlysningen: bruk av molekylærbiologiske og andre helsedata på tvers av de nordiske landene, kliniske og regulatoriske utfordringer i tillegg til helseøkonomi. Prosjektene må ha deltagere fra minst tre nordiske land eller minst to nordiske land og et annet land (med egen finansiering). Prosjektdeltagerne kan komme fra UoH og instituttsektoren, helseforetak og næringslivet. Totalt tilgjengelige midler vil være opptil 15 mill. EUR.

 

Skrevet av:
Karin Totland Spesialrådgiver 22 03 75 01 kt@forskningsradet.no
Publisert:
15.02.2018
Sist oppdatert:
12.04.2018