Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Forskningsrådet bevilger 100 millioner kroner til forskning på bioøkonomi

Utlysningen for forskning på bioøkonomiens muligheter og dens betydning i samfunnet var delt i to. BIONÆR innvilget alene fire prosjekter for å styrke forskningen på bioøkonomi. Seks av Forskningsrådets programmer har i tillegg samarbeidet om en fellesutlysning, og her er seks forskerprosjekter innvilget.

Utlysningene er del av oppfølgingen av Regjeringens bioøkonomistrategi. Samfunnets produksjon og utnyttelse av bioressurser fra hav og land skal øke og Norge er godt i gang. Forskningsrådet finansierer forskning og innovasjon med merkelappen bioøkonomi for godt over 1 milliard kroner per år.

Forskning og innovasjon skal bidra til en bærekraftig bioøkonomi gjennom kompetansebygging og utvikling av kretsløpsperspektivet i hele verdikjeden. Det er behov for å redusere klimautslipp langs hele verdikjeden, og unngå eller minimere negative miljøvirkninger som følge av økt produksjon og uttak av bioressurser. Bioøkonomien favner bredt, og omfatter også sosiale og kulturelle dimensjoner. Bioøkonomien er en sentral del av fremtidens sirkulære økonomi og det grønne skiftet. Internasjonalt er bioøkonomien nært knyttet til flere av FNs bærekraftsmål.

Del 1

I utlysningens del 1 var målet å finansiere forskerprosjekter som utfyller BIONÆRs portefølje og programmet la 40 millioner kroner i potten. Av totalt 50 søknader ble fire prosjekter bevilget av programstyret for BIONÆR den 6. desember 2018.

I prosjektene skal forskerne undersøke:

  • Samfunnets holdninger til god dyrevelferd og hvordan dyrevelferd praktiseres. Hvordan praksis og holdninger formes og endres over tid, og hvilken effekt dette har for bærekraftig husdyrproduksjon.
  • Etablering av innovative verktøy som på en billig og rask måte kan fastslå hvilke effekter lagring har på kjøttkvalitet.
  • Hvordan norske ville bær kan gjøres til en ressurs, ved å arbeide for økt oppmerksomhet, forutsigbarhet og verdiskaping i næringskjeden.
  • Strategier for hvordan profesjonelle gårdbrukere i bynære områder kan øke verdiskaping.

Oversikt over de fire innvilgede prosjektene:

Prosjekttittel

Søker

GoodAnimal: Animal Welfare for Sustainable Futures

RURALIS

Food inspector. Novel tools to authenticate food qualities and food labeling of meat

NMBU

Norwegian wild berries – increased predictability and value creation - Forutsigbarhet og verdiskaping fra ville, norske bær

NIBIO

Farmers and the city: enhancing added value and sustainability through optimized use of urban and peri-urban farm resources (URBANFARMS)

NIBIO

 

Del 2

I utlysningens del 2 etterspurte Forskningsrådet forskerprosjekter som belyser biologiske, teknologiske eller samfunnsmessige problemstillinger på tvers av bioøkonomiske verdikjeder. Potten er på 60 millioner kroner og er et samarbeid mellom seks programmer i Forskningsrådet. Alle søknadene har fått svært god vurdering av de internasjonale fagekspertene som har vært i sving. Resultatet er nå klart, og seks av de 49 innkomne, interessante søknadene, får bevilgning. Vedtaket ble gjort av et programstyreutvalg sammensatt av representanter fra programstyrene til de seks samarbeidende programmene. Prosjektene spenner tematisk bredt.  

Prosjektnr.

Prosjekttittel

Søker

294777

PROTEIN2.0: The biosynthetic protein transition: assessing impacts, outcomes and opportunities for Norways post-animal bioeconomy

RURALIS

294840

Assessment of economic and biological implications, prospects and risks by implementation of new gene tools in modern bio-production

NMBU

294867

Funding Future Welfare: Bioeconomy as the «New Oil» and the Sharing of Benefits from Natural Resources

RURALIS

294910

PathoSeq: Food safety with high precision - Pathogenomics for the food industry

NOFIMA

295063

Recycling of rest raw materials from bio-based industry by production of low trophic Crustaceans (Gammaridae) for new marine ingredients

SINTEF OCEAN AS

295094

Genome editing - a game-changer in aquaculture: Conditions for social and moral acceptance

NTNU


Alle de ti prosjektene som får bevilgning har fått topp score på vurderingskriteriet ansvarlig forskning og innovasjon. Dette betyr at prosjektene vil tilstrebe maksimalt positive bidrag fra teknologiene til beste for samfunnet og samtidig ha oppmerksomhet på mulige negative og utilsiktede effekter og risiko ved bruk av de samme teknologiene.

Skrevet av:
Publisert:
14.12.2018
Sist oppdatert:
18.12.2018