Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

ERA-NET BlueBio:

30 mill. euro til bioøkonomiprosjekter

Vi minner om muligheten til å utvikle bioøkonomien gjennom det europeiske forskningssamarbeidet ERA-NET BlueBio. Nesten 30 millioner euro er lyst ut til prosjekter som kan styrke bærekraft og konkurranseevne i norsk og europeisk bioøkonomi.

BlueBio er forkortelse for ERA-NET Cofund Blue Bioeconomy – Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources. 16 land samarbeider nå om å lyse ut nesten 30 millioner euro til bioøkonomiprosjekter. Fristen for innsending av skisse til første trinn i søknadsprosessen er 18. mars.

Både blå og grønn

– Utlysningen er hovedsakelig rettet mot de blå næringene, men det inviteres også til samhandling med landbaserte miljøer for å utforske synergier mellom havbruk, fiskeri og landbruk når det gjelder blant annet mat- og fôrproduksjon, prosessering og bioraffinering, sier Kristin Thorud i Forskningsrådet som koordinerer arbeidet i BlueBio.

Norge har satt av 1 million euro til partnere i prosjekter som utforsker synergier mellom blå og grønn sektor.

Thorud håper mange norske bedrifter og forskningsmiljøer vil prøve mulighetene i det nye BlueBio ERA-nettet. Det er særlig ønskelig å få inn flere ideer og deltakere fra grønn sektor.

– Bruk utlysningens søknadsportal www.submission-bluebio.eu til å melde inn prosjektideer og søke partnere til å utarbeide søknad, oppfordrer Thorud.

Prioriteringer

Utlysningen har et verdikjedeperspektiv og er organisert i fire prioriteringer:

  1. Utforske nye bioressurser
  2. Utforske forbedringer i fiskeri og akvakultur
  3. Utforske synergier mellom sektorer
  4. Utforske bioteknologi og IKT

Prosjektene skal være samarbeid mellom minst tre uavhengige institusjoner fra minst tre ulike deltakerland, og industri skal delta som partner eller på annen måte.

Mer informasjon 

For å finne potensielle samarbeidspartnere ble det arrangert et nettverksmøte i Oslo 30. januar der det deltok 77 representanter fra ulike bedrifter og forskningsmiljøer i de aktuelle landene. Mer informasjon om samlingen, inkl. streaming av plenumssesjonen og oversikt over deltakere, er tilgjengelig på egen arrangementsside blubio-brokerage-event-2019.b2match.io/

Fra norsk side er det til sammen tilgjengelig 5,7 millioner euro til norske partnere. Av dette er 1 million euro reservert partnere i prosjekter som utforsker synergier mellom blå og grønn sektor.

Les mer om BlueBio og utlysningen: Internasjonalt samarbeid for å utvikle bioøkonomien

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
Publisert:
01.02.2019
Sist oppdatert:
04.02.2019