Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

DIGITALT LIV:

110 millioner til nye tverrfaglige bioteknologiprosjekter

Forskningsrådet tildeler totalt 110 millioner kroner til seks nye prosjekter som blir del av det nasjonale sentret "Digitalt Liv Norge". Stikkord for satsingen er store, tverrfaglige samarbeid for å utvikle mulighetene som ligger i digitalisering av life science forskningen.

- Digitaliseringen transformerer life science forskningen. Koblingen mellom bioteknologi og digitalisering gir også uante muligheter for ny næringsutvikling i Norge, noe som kan få stor betydning for omstilling av norsk næringsliv, sier innovasjonsdirektør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik.
Forskningsrådet er opptatt av å være pådriver for at teknologidrevet forskning fører til næringsutvikling og verdiskaping, sier innovasjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik.
- Men for å lykkes, krever det nye former for aktørsamarbeid. Forskningsrådet bidrar til å utvikle mulighetene ved å legge til rette for store, tverrfaglige samarbeid mellom bioteknologi og fag som matematikk, IKT og ingeniørfag. Vi er også opptatt av å være pådriver for at teknologidrevet forskning fører til næringsutvikling og verdiskaping, sier Fahlvik.

Fordobling av antall prosjekter
Høsten 2015 finansierte Forskningsrådet opprettelsen av et virtuelt nasjonalt senter, "Digitalt Liv Norge", og seks tverrfaglige forskningsprosjekter. 

Nå bevilges 110 millioner til seks nye prosjekter tilknyttet Digitalt liv senteret, noe som innebærer en fordobling i antall prosjekter.

Innovasjonspotensial
- Det er særlig gledelig at Tromsø har fått et prosjekt. Tromsø har vært en viktig aktør underveis i etableringen av Senter for Digitalt Liv Norge, og gjennom dette prosjektet blir senteret enda mer et nasjonalt lag, sier Trygve Brautaset, professor ved NTNU og senterleder for Digitalt Liv Norge. 

Han påpeker at prosjektene som er innvilget, er veldig tverrfaglige med helt klare innovasjonspotensial.

Tematisk bredde Med et prosjekt i Tromsø blir senteret enda mer et nasjonalt lag, sier senterleder Trygve Brautaset. (Foto: NTNU)
Den tematiske bredden i prosjektene gjenspeiler at bioteknologi har mange anvendelsesområder. Tre av prosjektene tar for seg henholdsvis nedbryting og bruk av trevirke, vevsdyrking og nye måter for fremstilling av omega 3.

Et fjerde prosjekt hadde sin opprinnelse under Forskningsrådets første Idélab i 2014, Mot et nullutslippssamfunn. Her skal forskerne bruke mikroorganismer til å utvikle en mer energivennlig prosess for betongproduksjon.

Det femte prosjektet setter Universitetet i Tromsø på listen over samarbeidspartnere i senteret. Her handler det om å finne nye antibiotika som ikke så lett skaper resistens, basert på bioprospektering og marine molekyler.

I takt med samfunnet
Et viktig element i satsingen er den samfunnsmessige konteksten som bioteknologisk forskning og innovasjon er en del av. Rundt 10 av de 110 millionene går til et prosjekt som skal bidra til å involvere flere aktører i forsknings- og innovasjonsprosessene. Prosjektet, som skal ledes av Heidrun Åm ved NTNU, skal ta utgangspunkt i senterets forskningsaktiviteter.

- Ved å styrke samfunnsaspektet på denne måten håper vi å bidra til et bredere samarbeid om innovasjon basert på mulighetene som ligger i teknologien, sier Fahlvik.


Innvilgede prosjekter:

Prosjektnr.

Prosjekttittel

Institusjon

269084

Systems analysis and fundamental control of bacterial processes in the production of bio-concrete for construction purposes

UiO

269273

Emulating life in 3D with digital and experimental tissue models

NTNU

269408

OXYMOD - Optimized oxidative enzyme systems for efficient conversion of lignocellulose to valuable products

NMBU

269425

Digital discovery of antimicrobial molecules from marine Artic resources with reduced risk of triggering resistance

UiT

269432

Microbial production of omega-3 fatty acids - a model based approach

NTNU

270623

Responsibility, practice and the public good across Digital Life

NTNU 

Skrevet av:
Karin Totland Spesialrådgiver 22 03 75 01 kt@forskningsradet.no
Publisert:
09.02.2017
Sist oppdatert:
09.02.2017