Gå direkte til innhold

BIOTEK2021 er Norges Store satsing på bioteknologi for perioden 2012–2021. Programmet er oppfølgeren til Funksjonell genomforskning(FUGE), den største satsing på bioteknologi noen sinne, som ble avsluttet i 2011.

Mer om programmet

Nyheter

  • 100 millioner til bioøkonomiforskning

    Forskningsrådet inviterer til nye forskerprosjekter innenfor bioøkonomi der både biologiske, teknologiske og samfunnsmessige problemstillinger ønskes belyst. Utlysningen har obligatorisk skisse med frist 2. mai.

  • Nordisk samarbeid om persontilpasset medisin med 15 millioner euro

    Forskningsrådet bidrar med 30 mill kroner i en kommende nordisk utlysning om persontilpasset medisin. Samarbeidspartnere er våre nordiske innovasjonssøsterorganisasjoner og Nordforsk.

  • Optimaliseringsutlysning

    Optimaliseringsutlysning for 2018 er nå tilgjengelig på Forskningsrådets hjemmeside for utlysninger. Det utlyses inntil 50 millioner kroner til lovende bioteknologiske prosjekter.

Flere nyheter