Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Dette er bioøkonomi

En godt utviklet bioøkonomi er viktig for framtidens lavutslippssamfunn og bærekraftig verdiskaping. Den baserer seg på effektiv produksjon, utnyttelse og foredling av fornybare biologiske ressurser.

Visjonen for bioøkonomien er totalutnyttelse av alt biologisk råstoff i sirkulære kretsløp. Den omfatter biobaserte tjenester, produksjon og bearbeiding av fornybare biologiske ressurser til mat, fôr, energi, helseformål, materialer og et bredt spekter av industrielle produkter.

Rik tilgang på bioressurser
Norge har stor tilgang på fornybare biologiske ressurser i hele landet. Dette gir gode muligheter til å satse sterkt på bioøkonomi. Flere forsknings- og innovasjonsmiljøer står klare til å ta sin del av utfordringen. Et høyteknologisk næringsliv har kapasitet og kompetanse til å videreutvikle biologisk råstoff og la det erstatte fossilt råstoff der det er mulig.

Samspill på tvers
Et godt samspill mellom muliggjørende teknologier og mer kunnskap om biologi vil åpne for nye og spennende kunnskaps- og næringsområder. Forutsetningen er samarbeid på tvers av fag og sektorer, bransjer og verdikjeder. Næringsvirksomhet som baserer seg på produksjon, uttak, raffinering og gjenbruk av biologiske ressurser fra hav og land, må basere seg på kunnskap som kobler miljø- og klimakunnskap. Først da sikrer vi at utviklingen av bioøkonomien i Norge blir bærekraftig.

Forskningsrådet tar nye grep
Forskningsrådet vil støtte prosjekter som kan gi økt produksjon, høsting og ressursutnyttelse i hele bredden av bioøkonomien. Denne bioøkonomisatsingen skal lede til at kunnskap, kompetanse og teknologi overføres fra én sektor til en annen. Forskning, utvikling og bruk av kunnskap og teknologi vil sette fart på overføringen. På den måten kan Norges avhengighet av fossile råvarer reduseres.

Gjennom finansiering, møteplasser og rådgivning skal vi legge til rette for at nye partnere finner hverandre, samarbeider og skaper nye handlingsmønstre, verdikjeder og produkter. Satsingen skal samtidig bidra til bred kunnskap om hvordan økt produksjon, uttak og utnyttelse av biologiske ressurser påvirker arealbruk, økosystemer og naturmangfold. Kunnskap om hvordan klimautslipp og miljøforringelser kan reduseres, er også en del av dette.

 

 

 

Publisert:
03.03.2016
Sideansvarlig:
Mari Susanne Solerød Spesialrådgiver 22 03 72 60 mso@forskningsradet.no