Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

31 treff
18.12.18

Internasjonalt samarbeid for å utvikle bioøkonomien

Et nytt europeisk forskningssamarbeid åpner nye muligheter for norske bedrifter og forskningsmiljøer innenfor bioøkonomien. ERA-NET BlueBio lyser nå ut nesten 30 millioner euro for å styrke bærekraft og konkurranseevne i norsk og europeisk bioøkonomi.
14.12.18

Forskningsrådet bevilger 100 millioner kroner til forskning på bioøkonomi

Utlysningen for forskning på bioøkonomiens muligheter og dens betydning i samfunnet var delt i to. BIONÆR innvilget alene fire prosjekter for å styrke forskningen på bioøkonomi. Seks av Forskningsrådets programmer har i tillegg samarbeidet om en fellesutlysning, og her er seks forskerprosjekter innvilget.
29.10.18

Søk forprosjekter bioøkonomi

Ser du nye muligheter innen foredling av bioressurser? Trenger du ekstra kapasitet eller ekspertbistand for å bekrefte potensial og lønnsomhet?
14.09.18

100 søknader til forskning på bioøkonomien

Søknadene som kom inn til søknadsfristen 12. september skal nå vurderes av internasjonale fageksperter. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres i midten av desember 2018.
19.03.18

100 millioner til bioøkonomiforskning

Forskningsrådet inviterer til nye forskerprosjekter som belyser biologiske, teknologiske eller samfunnsmessige problemstillinger på tvers av bioøkonomiske verdikjeder. Utlysningen har obligatorisk skisse med frist 2. mai.
16.01.18

Smarte ideer skal utvikle bioøkonomien

Åtte bedrifter får nå forprosjektmidler fra Forskningsrådet eller Innovasjon Norge til å utvikle smarte løsninger slik at bioressurser kan utnyttes fullt ut. I neste omgang kan dette lede til mer omfattende innovasjonsprosjekter.
13.12.17

Millioner til forskning på kyllingrester og torskehoder

Forskere skal se nærmere på rester etter kyllingproduksjon og torskehoder når tre nye forskningsprosjekter får penger til å forske på hvordan restråstoff kan utnyttes bedre.
08.09.17

Norge og India skal samarbeide om bioøkonomiforskning

Forskningsrådet lyser nå ut 30 mill. kroner til norsk-indisk forskningssamarbeid innenfor bioøkonomi med vekt på jordbruk og matproduksjon, bioteknologi, akvakultur og bioenergi.
01.09.17

Søk støtte til smarte løsninger for full utnyttelse av bioressurser

For å få mer ut av bioressursene inviterer Forskningsrådet og Innovasjon Norge bedrifter til å utvikle smarte løsninger som kan øke verdien på produktene og redusere svinnet i produksjonen. Nå kan bedrifter søke midler til forprosjekt.
16.06.17

Støtte til forskning for å utnytte restråstoff

Restråstoff betraktes ofte som avfall. Det vil Forskningsrådet forandre på og lyser ut 50 millioner til forskning på videreforedling av biologisk restråstoff. Det skal lede til utvikling av nye produkter og prosesser basert på råvarer som ellers ville blitt kastet.
10.05.17

Fellesutlysning på bioøkonomi

Forskningsrådet har nå publisert en fellesutlysning på bioøkonomi.
10.05.17

Lavutslipp 2030: Et stort løft for forskning og innovasjon for lavutslipp

Forskning og kunnskap er avgjørende for at Norge skal nå klimamålene for 2030. Med storsatsingen Lavutslipp 2030 lyser Forskningsrådet nå ut 355 mill. kroner til forskning og innovasjon innenfor transport og jordbruk.
04.05.17

Landbruks- og matforskningen blir mer innovativ

Forskningsrådets program for bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer er på vei til å nå målet om å fremme mer lønnsom og bærekraftig produksjon i sektoren. Det er konklusjonen i følgeevalueringen Oxford Research har gjort av BIONÆR.
11.01.17

Forskningskampanjen 2017 søker forskningspartner

De siste årene har tusenvis av elever fra hele landet hjulpet forskere med å skaffe ny kunnskap om blant annet meitemark og innhold i matpakker. Nå etterlyses forskere som vil samarbeide med Forskningskampanjen 2017.
04.01.17

Rådhuset inviterer til mottakelse

Oslos ordfører Marianne Borgen åpner dørene til Rådhuset torsdag 9. februar 2017 og inviterer deltakerne på Omstilt 2017 – Forskningsrådets konferanse om klimaomstilling – til mottakelse.
21.12.16

Bereder grunnen for nye bioøkonomiprosjekter

Forskningsrådet og Innovasjon Norge fikk god respons på høstens utlysning av forprosjektmidler. Tildelingen går til prosjekter som dekker bredden av bioøkonomien.
11.12.16

Skal bruke nasjonale bioressurser på nye og kreative måter

Forskningsrådet deler nå ut rundt 133 millioner kroner til sju nye prosjekter som skal utvikle norsk bioøkonomi videre.
29.11.16

Forskningsrådet får sentral rolle i sektorovergripende bioøkonomistrategi

Hele ti departementer har vært med å utforme bioøkonomistrategien som ble lagt fram av regjeringen på tirsdag. Strategien legger stor vekt på samarbeid på tvers av sektorer, næringer og fagområder. Betydningen av forskning blir framhevet, og Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge får konkrete oppgaver for å iverksette strategien.
09.11.16

Blant de mest innovative i Europa

Borregaard er blitt et industrielt flaggskip i EUs Horisont 2020-program når selskapet nå bygger verdens første fabrikk for mikrofibrillær cellulose. Bedriften er et godt eksempel på at kompetanseoppbygging i etablert næringsliv skaper nye verdier.
24.10.16

Stor interesse for den første SUMFOREST-utlysningen

27 søknader med deltagere fra 19 land sendte søknader. Av de seks prosjektene som ble innvilget, har to norsk deltagelse.
20.10.16

Mange vil sette bioøkonomien ut i livet

En solid andel av søknadene om støtte til innovasjonsprosjekter som kom inn til høstfristen gjelder prosjekter som handler om bioøkonomi.
17.10.16

Utlysning - helseeffekter av marint protein

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) satser på marint protein i 2016. Med bistand fra Forskningsrådet lyser de ut inn til 20 millioner til forskning på helseeffekter av marint protein.
07.10.16

Foredragene på nett

Presentasjonene som ble holdt under Sjømat og helse-konferansen i Bergen 14.-15. september, er nå tilgjengelige på nett.
30.08.16

Siste frist for påmelding til Sjømat og helse-konferansen

Hva vet vi om helseeffektene av sjømat, og hva trenger vi mer kunnskap om? Hvilken betydning kan sjømat ha for folkehelsa, nasjonalt og globalt? Nå haster det med å melde seg på Sjømat og helse-konferansen!
30.05.16

Senker terskelen for bedriftene

Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyser ut 4 millioner til forprosjekter som skal gjøre det lettere for bedrifter å søke om og få midler til å videreutvikle bioøkonomien.
04.05.16

Neste frist for å søke om penger til infrastruktur blir 12. oktober 2016

Forskningsrådet planlegger å lyse ut inntil 1 milliard kroner til forskningsinfrastruktur. Fullstendig utlysning legges ut i juni 2016.
21.04.16

Utvikler ny, norsk milliard-industri

Innen 2050 kan Norge produsere 20 millioner tonn tang og tare til en årlig verdi av 40 milliarder kroner. Halvparten kan produseres i oppdrettsintensive områder, mener Aleksander Handå fra SINTEF som var en av 140 forskere som presenterte prosjekter på HAVBRUK2016.
18.04.16

Laksens genom er publisert i Nature

Kartleggingen av laksens arvemateriale (genom) er resultatet av et seks års internasjonalt forskningssamarbeid mellom Norge, Chile og Canada. Nå kommer publikasjon av hele genomet i det prestisjetunge tidsskriftet Nature.
18.04.16

Norsk deltagelse i indisk-europeisk utlysning på bioøkonomi

INNO INDIGO er et samarbeid mellom EU og India. BIONÆR-programmet deltar i en multilateralutlysning på bioøkonomi med søknadsfrist 31. august 2016.
11.04.16

En satsing for nye næringsmuligheter

Økt og smartere utnyttelse av biologiske ressurser må til om fremtiden skal bli bærekraftig.