Gå direkte til innhold

Bioøkonomi er verdiskaping basert på bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske ressurser. Samtidig åpner den for muligheter for å møte framtidens lavutslippssamfunn. Forskningsrådet satser på forskning og innovasjon for å utvikle bioøkonomien gjennom samordnet innsats på tvers av programmene.

Om satsingen

Nyheter

  • Søk forprosjekter bioøkonomi

    Ser du nye muligheter innen foredling av bioressurser? Trenger du ekstra kapasitet eller ekspertbistand for å bekrefte potensial og lønnsomhet?

  • 100 søknader til forskning på bioøkonomien

    Søknadene som kom inn til søknadsfristen 12. september skal nå vurderes av internasjonale fageksperter. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres i midten av desember 2018.

  • 100 millioner til bioøkonomiforskning

    Forskningsrådet inviterer til nye forskerprosjekter innenfor bioøkonomi der både biologiske, teknologiske og samfunnsmessige problemstillinger ønskes belyst. Utlysningen har obligatorisk skisse med frist 2. mai.

Flere nyheter