Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om programmet

Programmet BIONÆR har ansvar for jordbruk, skogbruk, reindrift og andre landbaserte bionæringer – inkludert nye bioressurser, nye anvendelser av bioressurser, matforedling og matindustri.

BIONÆR har som hovedmål å fremme bioøkonomien gjennom å utløse forskning som bidrar til økt, mer lønnsom og bærekraftig produksjon i de biobaserte næringene innenfor landbruk og landbaserte ressurser.

BIONÆRs faglige ansvarsområde kan deles inn i flere verdikjeder. Forskningen skal bidra til å møte næringenes utfordringer, og samtidig forholde seg til skjæringsfelter mot samfunnet for øvrig.

Programmet er et viktig virkemiddel for å sikre bærekraft i de landbaserte bionæringene, og samtidig bidra til næringsutvikling, innovasjon, effektivisering og økt ressursutnyttelse innenfor den sirkulære økonomien. Arbeidet skal innrettes i takt med stadige samfunnsendringer og nye teknologier, samtidig som noen overordnede, tverrgående premisser legges til grunn:

  • Kretsløp: Optimal utnyttelse av biomasse/restråstoff i alle ledd. Redusert svinn, økt holdbarhet og kvalitet. Blågrønne synergier, kryss­anvendelser mellom bioressursstrømmer, nye prosesser, produkter og teknologier. Løpende risikovurderinger.
  • Bærekraft: Gjennomgående hensyn til bærekraft i miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk betydning. Minst mulig klimagassutslipp i alle produksjonsledd. Hensyn til biodiversitet.
  • Verdiskaping: Kunnskapsbasert verdiskaping, god lønnsomhet, markedsorientering, innovasjon, effektivitet. Forbruker- og forvaltningsdimensjon, offentlig tilrettelegging og etterspørsel etter disse faktorene.
  • Tverrfaglighet: Relevant tverrfaglighet og helhetlig kunnskapsutvikling, belyse sentrale utfordringer for næring og samfunn. Samfunnsrelevans i langsiktig kunnskapsbygging. 

For matproduksjon gjelder i tillegg:

  • Matsikkerhet: Kunnskap for at matproduksjonen skal øke i takt med etterspørselen til en økende norsk befolkning. Norge skal i tillegg bidra til global matsikkerhet.
  • Trygg og sunn mat: Trygg og helsefremmende mat skal etterstrebes i alle deler av kretsløpet.

BIONÆR samarbeider både nasjonalt og internasjonalt for å få fram kunnskap som vil fremme bioøkonomien og bidra til å møte store samfunnsutfordringer. (Foto: Shutterstock)

Norge har et rikt tilfang av uutnyttede eller underutnyttede bioressurser. Ny teknologi åpner store muligheter når det gjelder utvikling av nye produkter basert på biologisk råstoff og restråstoff. BIONÆR vil bidra til en slik utvikling, og samtidig medvirke til at regulering, organisering og politikk kan fremme nye løsninger og nye produkter.

BIONÆR samarbeider med andre programmer og virkemidler i Forskningsrådet der hvor tematikken strekker seg utover programmets ansvarsområde.

Godt samarbeid om FoU-finansiering både nasjonalt og internasjonalt er avgjørende for å møte de store samfunnsutfordringene gjennom bioøkonomien. BIONÆR skal delta aktivt i internasjonalt forskningssamarbeid for å bidra til økt kvalitet i kunnskapsbyggingen og mer innovasjon i næringene.

BIONÆRs årlige prioriteringer skal i hovedsak fremkomme i samråd med forskningsmiljøene og næringene, samtidig som de skal innrettes i henhold til forskningspolitiske og andre politiske føringer. 

Publisert:
17.01.2012
Sist oppdatert:
30.05.2018