Gå direkte til innhold

Om programmet

Programmene Natur og Næring og Matprogrammet ble slått sammen til programmet BIONÆR.

Programmet BIONÆR har som hovedmål å utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer. BIONÆR skal arbeide brukerorientert og i kontinuerlig læringsmodus for å løse utfordringer gjennom finansiering av forskning og innovasjon for å fremme bioøkonomien.

Mål for programmet

BIONÆRs ansvarsområder er jordbruks-, skogbruks- og naturbaserte verdikjeder

Hovedmål:

BIONÆR skal fremme bioøkonomien gjennom å utløse forskning som fører til økt, mer lønnsom og bærekraftig produksjon i de biobaserte næringene innenfor landbruk og landbaserte biologiske ressurser.

BIONÆR vil:

  1. Styrke og utvikle:
    • Kunnskap og kompetanse for eksisterende og nye biobaserte næringer og tilhørende forvaltning
    • Forskningsbasert innovasjon i mat- og andre biobaserte bedrifter og forvaltning
  2. Stimulere norske kunnskapsmiljøer til internasjonalt forskningssamarbeid
  3. Øke verdikjede- og kretsløpsbasert produksjon i mat- og andre biobaserte næringer
  4. Øke næringenes og forvaltningens utbytte av kunnskap og kompetanse gjennom nytenkende samspill og kommunikasjon

 

Publisert:
17.01.2012
Sist oppdatert:
11.10.2017