Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Utlysning av utredningsmidler over jordbruksavtalen

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen lyser ut inntil 2 mill. kroner til utredninger over jordbruksavtalen. Søknadsfristen er 22.august.

Temaene for utlysningen har bakgrunn i årets jordbruksavtale og utredningene skal være ferdige til jordbruksoppgjøret 2019. Det kan søkes om midler til følgende utredninger:

  • Økonomiske og miljømessige gevinster med presisjonsjordbruk

Det er ønskelig å få kartlagt omfanget av presisjonsjordbruk i Norge i dag og beregne potensiell kost-nytte-verdi og miljømessig gevinst ved å implementere slik teknologi.

  • Muligheter for økt binding av karbon i jord

Det ønskes en kartlegging av eksisterende kunnskap og metoder for å påvise og kvantifisere effekter av karbonfangst. Videre ønskes en vurdering av potensialet for ulike metoder, identifisering av mulige kunnskapshull, samt en anbefaling om aktuelle tiltak i norsk jordbruk for å øke karbonbindingen i jord.

  • Hvordan tilbudet fra ulike husdyrproduksjoner varierer med endringer i priser og tilskudd, herunder ulik vekting av produksjonsavhengige og produksjonsnøytrale tilskuddsordninger.
    Det ønskes kartlagt hvordan produsert volum (råvareproduksjon av kjøtt og melk) varierer med endringer i priser og tilskudd.

Prosjektstørrelse: inntil 400 000 kroner.
Søknadsfrist: 22. august 2018 kl.13.00. Leveringsfrist: 1. mars 2019

Bruk søknadsskjema LDIR-480. Send søknaden elektronisk til forskning@landbruksdirektoratet.no

Her er utlysingsteksten

Skrevet av:
Elisabeth Skjønsberg Rådgiver +47 22 03 71 83 els@forskningsradet.no
Publisert:
20.06.2018
Sist oppdatert:
20.06.2018