Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Tid for å søke prosjektmidler

Tørre åkre og dårlige avlinger gjør matsikkerhet, klimaendringer og bioøkonomi mer dagsaktuelt enn noen gang. Det trengs mer kunnskap og nye løsninger for å møte de utfordringene som vil komme. Næringslivet må på banen, og det er tid for å søke støtte fra Forskningsrådet.

Forskningsrådet har akkurat nå åpnet for innsending av søknader om støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet. I samarbeid med Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri lyser BIONÆR nå ut totalt 95 millioner kroner. Både små og store bedrifter som har ideer som kan utvikles til ny innovasjon i landbruket, kan søke midler i denne utlysningen.

Bærekraftig verdiskaping

– Støtten til innovasjonsprosjekter skal utløse økt FoU-aktivitet i næringslivet for å skape innovasjoner og bidra til økt konkurransekraft i de biobaserte næringene. Målet er bærekraftig verdiskaping, dvs. næringsutvikling som gir økt bærekraft og grønn konkurransekraft i tråd med FNs bærekraftsmål, sier avdelingsdirektør Vidar Skagestad.

Utlysningen dekker bredden av næringer knyttet til landbrukssektoren, og det er muligheter for både store og små bedrifter. 

I den tematiske delen av utlysningen som omhandler mat- og biobaserte næringer, kan bedrifter søke om midler til innovasjonsideer innenfor jordbruk, matindustri, skogbruk og andre biobaserte næringer.

En del av midlene, 20 millioner kroner, er satt av til å utvikle lavutslippsløsninger for landbruket. Dette er en del av Lavutslipp2030-satsingen.

Prosjekter innenfor treforedling som er utenfor BIONÆRs ansvarsområde, kan få støtte fra den åpne innovasjonsarenaen BIA.  

Les mer i selve utlysningen: Inntil 95 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor mat- og biobaserte næringer.
Søknadsfristen er 10. oktober.  

Tørre sommere med avsvidde enger aktualiserer spørsmål om konsekvenser av klimaendringer, matsikkerhet og bioøkonomi. Vi trenger mer kunnskap og innovasjon for å møte utfordringene. (Foto: Schutterstock)

Kommersiell verifisering

BIONÆR deltar sammen med sju andre programmer når Forskningsrådet for første gang lyser ut en felles pilot på kommersielle verifiseringsprosjekter felles pilot på kommersielle verifiseringsprosjekter. Her er det tilgjengelig 70 millioner kroner som kan søkes av teknologioverføringskontorer i samarbeid med oppstartsselskap. Prosjektet må være basert på resultater fra forskning utført ved en norsk offentlig finansiert forskningsinstitusjon.

– For å gripe mulighetene og potensialet vi har til å levere bedre på innovasjon, kommersialisering og verdiskaping, trenger vi bedre samspill mellom forskningsinstitusjonene, TTO-ene og aktørene rundt, sier Skagestad. Han håper mange vil benytte anledningen til å søke prosjektstøtte fra disse utlysningene som har frist 10. oktober.  

Flere muligheter høsten 2018

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
Publisert:
31.08.2018
Sist oppdatert:
31.08.2018