Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Ti skisser til kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler

Ti ulike konsortier har sendt inn skisser til fristen som var første trinn i søknadsprosessen for å danne kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler.

Dette er en fellesutlysning i regi av KLIMAFORSK, BIONÆR og Transport 2025. Rammen er 48,5 mill. kroner.

– Vi har fått inn flere spennende skisser som viser hvordan forskning kan bidra til å redusere usikkerhet og uenighet om klimapolitiske virkemidler. Jeg har god tro på at resultatet av denne prosessen blir veldig bra, sier Brita Slettemark som er programkoordinator for KLIMAFORSK.

Prosessen videre

Skissene blir nå vurdert av administrasjonen i Forskningsrådet, med innspill fra tre medlemmer i KLIMAFORSKs programstyre. Skissene får individuell tilbakemelding innen 1. mai. Da blir også den endelige utlysningen publisert.

24. mai arrangerer Forskningsrådet et åpent informasjons- og nettverksmøte om utlysningen der forskere og andre interessenter får anledning til å bli kjent med hverandre. Hensikten er å legge til rette for at skissekonsortier kan få innspill til egen innretning, deriblant vurdere samarbeid seg imellom og justeringer i egen sammensetning. Påmeldingsskjemaet finner du her og fristen er 24. april.

Det er kun de ti innsenderne av skisser som kan sende inn en fullstendig søknad. Søknadsfristen er 10. oktober kl. 13:00. Utlysningen blir lagt ut på Forskningsrådets nettside innen 1. mai, og blir deretter gjort aktiv seks uker før søknadsfristen.

Oversikt over skissene

Tittel

Hovedorganisasjon

Prosjektleder

Veien til Klimamålene

CICERO SENTER FOR KLIMAFORSKNING

Bob van Oort

Midtnorsk Landbruk som Klimaverksted

STIFTELSEN NORSK SENTER FOR ØKOLOGISK LANDBRUK

Anne-Kristin Løes

Kommune som struktur og aktør for omstilling til et samfunn med netto-nullutslipp av klimagasser

STIFTINGA VESTLANDSFORSKING

Carlo Aall

Norwegian Knowledge Platform for Climate Action (CLIMACT)

UNIVERSITETET I BERGEN

Håvard Haarstad

3C-Gov for a 1.5 degrees target – a knowledge platform for Citizen-Centred Climate Governance

NTNU Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Christian Andreas Nikolaus Klöckner

Climate and Energy Policy Exploration, Data and Analysis Platform

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Ruud Egging

PLATON - the climate policy PLATform for Open and National data, analysis and models

STATISTISK SENTRALBYRÅ

Taran Fæhn

Politics and Regulations for a Climate Effective and Sustainable Livestock production in Norway

NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)

Hanne Fjerdingby Olsen

Helhetlig virkemiddelpolitikk for bygg- og anleggssektorens direkte og indirekte klimagassutslipp

ØSTFOLDFORSKNING AS

Anne Rønning

Klimakutt i ikke-kvotepliktig sektor: Klimapolitisk kunnskapsplattform for jordbruk, transport og avfall

STIFTELSEN RURALIS INSTITUTT FOR RURAL- OG REGIONALFORSKNING

Hilde Bjørkhaug

 

Den endelige utlysningen: Etablering av kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler

Skrevet av:
Eivind Hoff-Elimari Spesialrådgiver +47 22 03 70 82 eho@forskningsradet.no
Publisert:
17.04.2018
Sist oppdatert:
22.06.2018