Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Lavutslipp 2030

Store muligheter for næringsliv og forskere i lavutslippssatsing

20 nye forskningsprosjekter starter i disse dager opp i satsingen Lavutslipp 2030. Nå publiseres nye utlysninger slik at enda flere kan bidra i satsingen på lavutslipp innenfor temaene klimapolitikk, energi og jordbruk.

De 20 prosjektene får til sammen 240 millioner kroner til forskning innenfor energiteknologi for transport, PILOT-E på transport, samfunnsvitenskapelig energiforskning og jordbruksforskning.

Prosjektene inngår i satsingen Lavutslipp 2030 der forskning og innovasjon skal bidra til å nå Norges klimamål for 2030, først og fremst i ikke-kvotepliktige sektorer.

Ønsker flere søknader fra næringslivet

17 av de 20 prosjektene er innenfor energi og transport, der næringslivet viste rekordstor interesse for utlysningen. Både små og store bedrifter, kjente og nye aktører, søkte og fikk midler. På jordbrukssiden kom det langt færre søknader fra næringslivet. Med nye utlysinger nå i 2018 er det igjen muligheter også for næringsliv knyttet til jordbruk.  

Målet med Lavutslipp 2030 er at forskning og innovasjon skal bidra at Norges klimamål for 2030 og 2050 nås. (Foto: Sverre Jarild)

Dette er utlysningene i 2018
I 2018 blir det mulig å søke på følgende utlysninger innenfor Lavutslipp 2030:

Redusert utslipp av klimagasser fra jordbruket (Innovasjonsprosjekt i næringslivet)
Utlysningen gjelder innovasjonsprosjekt i næringslivet og er spesielt rettet mot de deler av næringslivet som kan bidra til å nå nasjonale klimamål gjennom å redusere klimagassutslipp eller øke CO2-binding i jordbruket. Hensikten er å legge til rette for nye innovasjoner eller system- og teknologiutvikling som fører til løsninger som gir varige utslippskutt i jordbrukssektoren, f.eks. gjennom grønn energi, automatisering og digitalisering. Bedrifter kan søke alene eller sammen med forskningsinstitusjoner som samarbeidspartner.
Midlene er øremerket til prosjekter som vil bidra til betydelig utslippsreduksjon innenfor ett eller flere av disse temaområdene:

 • Nye /forbedrede produksjonsmetoder
 • Integrert utnyttelse av energiressurser på gården
 • Reduksjon av matsvinn i primærleddet
 • Gjødselhåndtering
 • Fôring og valg av fôrråvarer

Mer informasjon på BIONÆRs nettsider
Søknadsfrist blir 10. oktober 2018.

"Nullutslippsgården" (Forskerprosjekt)
For "nullutslippsgården" lyses det ut midler til prosjekter der forskerne skal samarbeide med næringen, for eksempel representert ved større gårdsbruk, faglag og/eller næringsliv. Prosjektene skal utvikle en "nullutslippsgård" der målet er å redusere klimagassutslippet fra jordbruket så mye som mulig. Gården skal kunne brukes som eksempel og læringssenter for bønder rundt om i landet.

Ved vurderingen vil det bli lagt vekt på prosjekter som

 • Innrettes mest mulig mot anvendt forskning
 • Mobiliserer næringslivet
 • Har samfunnsmessig verdi og forstår betydningen av å involvere samfunnsaktører/stakeholders på et tidlig stadium
 • Framstår som realistiske og gjennomførbare 
 • Bidrar til effektive og hvis mulig lønnsomme tiltak

Mer informasjon på BIONÆRs nettsider
Søknadsfrist blir 12. september 2018

48,5 millioner til klimapolitiske virkemidler
Forskningsrådet lyser ut 48,5 millioner kroner til fireårige kunnskapsplattformer for å studere klimapolitiske virkemidler. Målet med utlysningen er å få kunnskap om effektene av klimapolitiske tiltak og kunne dokumentere hva som reduserer utslipp og gir opptak av klimagasser.

Det er obligatorisk å sende inne skisse til denne utlysningen innen 3. april.

Utlysningen er et samarbeid mellom programmene KLIMAFORSK, BIONÆR og Transport 2025. Les mer om utlysningen her.

Frist for fullstendig søknad er 10. oktober 2018.

Lavutslippsløsninger for transportsektoren
På energiområdet skal midler fra Lavutslipp 2030 bidra til målrettete prosjekter for lavutslipp i transportsektoren både på land og til havs. Midlene legges inn i ENERGIX-programmets utlysninger, blant annet:

 • Kompetanseprosjekter i næringslivet, søknadsfrist 12. september
 • Innovasjonsprosjekter i næringslivet, søknadsfrist 10. oktober

Mer informasjon kommer på ENERGIXs-nettsider.

Fakta om Lavutslipp 2030

Målet med Lavutslipp 2030 er at forskning og innovasjon skal bidra at Norges klimamål for 2030 og 2050 nås. Forskning og innovasjon skal gi kunnskap, systemer, teknologier og løsninger som fører til raske og varige utslippskutt generelt og i ikke-kvotepliktig sektor spesielt. Satsingen kobler næringsliv og forskning tettere slik at de sammen kan få fart på omstillingen.

Lavutslipp 2030 består av en rekke utlysinger i flere av Forskningsrådets programmer: Stort program for klima (KLIMAFORSK), Stort program for energi (ENERGIX) og Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer (BIONÆR). Flere programmer kan komme til.

Kontaktpersoner
Satsingen: Christina Abildgaard og Brita Slettemark

KLIMAFORSK: Brita Slettemark
BIONÆR: Anicke Brant-Kjelsen
ENERGIX: Ane T. Brunvoll
Transport 2025: Lise Johansen

Les mer: Et stort løft for forskning og innovasjon for lavutslipp

 

Disse prosjektene fikk midler fra Lavutslipp 2030 i 2017

FP = forskerprosjekt, IPN = innovasjonsprosjekt i næringslivet, KPN = Kompetanseprosjekt i næringslivet

 

Prosjekttype

Prosjektnr.

Prosjekttittel

Prosjektleder

Forskerprosjekter innenfor landbruk (65 mill. kroner)

FP

281109

Climate smart use of Norwegian organic soils

NIBIO

FP

281113

Implementing biochar-fertilizer solution in Norway for climate and food production benefits

NIBIO

FP

280390

Exploring solar on-farm energy production combined with fleet of electrical vehicles and precision agriculture for reduced GHG-emissions

NIBIO

Energi-teknologi på transport (141 mill. kroner)

FP

280846

Bio Fischer-Tropsch - Staging and Multiple Hydrogen Feed of Biomass to Fischer-Tropsch Fuel Synthesis

NTNU

FP

280868

Surface protonics for oxide-based electrochemical energy devices

SINTEF

FP

280885

Silicon alloys for improved lithium-ion batteries

IFE

FP

280892

FLASH-Predicting the FLow behavior of ASH mixtures for production of transport biofuels in the circular economy

NSN

FP

280903

H2MemX - Enabling ultrathin Pd based membranes thorugh surface chemistry diagnostics and tools

NTNU

FP

280910

High energy cathodes for Li ion batteries

SINTEF

IPN

282129

St4Fuel - Damp bioraffinering for produksjon av avansert bioetanoldrivstoff

Elkem Techonology

IPN

282313

DOVRE Den Optimale Veien til Robuste Elektroder

Cenate

IPN

282328

LIBRES - Lithium ion Battery Recycling

Hydro Aluminium

IPN

282387

Pressurised large scale hydrogen production by alkaline water Electrolysis (PE1000)

Nel Hydrogen Electrolys

KPN

280964

Safe Hydrogen Fuel Handling and Use for Efficient Implementation

SINTEF

KPN

280985

Silicon on the road - how to make silicon-based anodes for Li-ion batteries

IFE

KPN

281005

Safety and modelling of aged Li-ion Batteries

IFE

Samfunnsvitenskapelig energiforskning (15,5 mill. kroner)

KPN

280989

Integrated Transport and Energy Modelling

 IFE

KPN

281002

Transisition towards zero emission ports

SINTEF TS

PILOT-E på transport (18 mill. kroner)

PILOT-E

 281813

Smart Ladestasjon

Simens AS

PILOT-E

 281804

30t utslippsfri gravemaskin - zero emission digger

NASTA AS


Les mer om tildelingene:
Landbrukstildelingen (i BIONÆR-programmet)
Energitildelingen (i ENERGIX-programmet)
PILOT-E-tildelingen (en del av ENERGIX-programmet og i samarbeid med Innovasjon Norge og Enova)

Les mer:
Les mer om lavutslipp 2030

 

Skrevet av:
Mette Mila Seniorrådgiver +47 22 03 72 75 mlm@forskningsradet.no
Publisert:
05.03.2018
Sist oppdatert:
22.03.2018