Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Stor interesse for utlysninger om økosystem og samarbeid med Kina

To utlysninger for forskning om samlet belastning på økosystemer mottok til sammen 118 søknader til søknadsfristen 25. april. Den ene utlysningen gjelder samarbeid med Kina og inkluderer også forskning på bærekraftig landbruk. Søknadene til utlysningene behandles separat.

Til den største utlysningen, der Forskningsrådets programmer MILJØFORSK, KLIMAFORSK, MARINFORSK og POLARPROG samarbeider, kom det inn 65 søknader. 87 millioner kroner er tilgjengelig.

Søknadene vurderes av fageksperter før et programstyreutvalg beslutter hvilke prosjekter som innvilges støtte. Tilbakemelding til søkerne skjer i september. Tidligst tillatte prosjektstart er fra prosjektstart er fra 1. oktober 2018.

Utlysningen følger opp en større økosystemutlysning fra 2014.

Den andre utlysningen gjelder kinesisk-norsk forskning på bærekraftig landbruk og samlet belastning på økosystemer. Vi mottok totalt 53 søknader, fordelt på 23 til bærekraftig landbruk og 30 til samlet belastning. Her deltar også BIONÆR og CHINOR samt Natural Science Foundation of China (NSFC).

Søknadene til bilateralt forskningssamarbeid med Kina vurderes i en egen prosess, der de to temaene behandles hver for seg. Søknadene skal først evalueres av eksterne eksperter på norsk og kinesisk side. Et felles panelmøte i Beijing vil rangere søknadene basert på de individuelle evalueringene. De respektive programstyrene beslutter deretter hvilke prosjekter som skal få støtte. Søkerne får beskjed om søknadsresultatet i november. Tidligst tillatte prosjektstart er satt til 1. januar 2019.

Skrevet av:
Elisabeth Skjønsberg Rådgiver +47 22 03 71 83 els@forskningsradet.no
Publisert:
15.05.2018
Sist oppdatert:
03.10.2018