Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Spennende søknader til "nullutslippsgården"

Vi fikk inn fem søknader til utlysningen Inntil 30 millioner til forskning på "nullutslippsgården".

BIONÆR lyste ut midler for å redusere klimagassutslipp fra gårdsbruk og utvikle "nullutslippsgården". Det kom inn fem søknader på til sammen 48 millioner kroner til søknadsfristen 12.september.

Utlysningen var en del av Lavutslipp 2030-satsingen, der målet er at forskning og innovasjon skal bidra til at Norge når sine klimamål for 2030 og 2050. Satsingen retter seg mot forskning som kan bidra til reduserte klimagassutslipp i ikke-kvotepliktige sektorer, der transport og jordbruk er de største.

I utlysningen ble det bedt om søknader som kan sannsynliggjøre at de fører til betydelig og rask reduksjon av klimagassutslipp.

Det ble særlig etterspurt søknader som:

  • ·         involverer brukere og der resultatene kan finne konkrete anvendelser
  • ·         inkluderer teknologiutvikling
  • ·         mobiliserer næringslivet
  • ·         har en samfunnsmessig verdi og viser forståelse for involvering av samfunnsaktører/interessenter på et tidlig stadium
  • ·         fremstår som realistiske og gjennomførbare ved å bidra til effektive og hvis mulig, lønnsomme tiltak

De fem søknadene ser på ulike teknologiske løsninger for effektiv utslippsreduksjon på norske gårder. 

Videre prosess

Søknadene skal nå gjennom en administrativ forhåndsvurdering. Deretter sendes søknadene til vurdering hos internasjonale fageksperter. I begynnelsen av november møtes ekspertene for å diskutere og rangere søknadene. BIONÆRS programstyre fatter vedtak 6. desember om hvilke prosjekter som skal finansieres. Så fort beslutning om tildeling foreligger, vil en liste over prosjektene som får tildeling bli publisert på våre nettsider.

 

Skrevet av:
Thorbjørn Gilberg Seniorrådgiver +4722037433 thgi@forskningsradet.no
Publisert:
19.09.2018
Sist oppdatert:
20.09.2018