Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Søk forprosjekter bioøkonomi

Ser du nye muligheter innen foredling av bioressurser? Trenger du ekstra kapasitet eller ekspertbistand for å bekrefte potensial og lønnsomhet?

Som et bidrag til å realisere den nasjonale bioøkonomistrategien, lyser Forskningsrådet og Innovasjon Norge ut midler til forprosjekter innen foredling av bioressurser. Bioressurser omfatter her alle typer fornybart råstoff, inkludert primærproduksjon fra hav, land eller skog, restråstoff eller avfallstrømmer.  Foredlingsprosessene kan omfatte alle typer teknologi.

Utlysningen har som mål å stimulere industrialisering av nye produksjonsprosesser. Prosjektene vil vurderes ut fra innovasjonsgrad, bærekraft og prosjektets mulighet for verdiskaping i Norge.

Vi oppfordrer spesielt til prosjekter som har behov for teknoøkonomisk analyse (TEA). Fokus på teknoøkonomiske forhold er viktig på alle stadier av et FoU-prosjekt. TEA vil typisk omfatte vurdering av energi og massebalanse, omsetningshastighet og utbytte. Dette gir viktig input til fremtidig kapitalbehov, råstoffmengde og driftskostnader. En preliminær TEA er derfor et viktig element når bedriften skal prioritere nye prosjekter. I en tidlig FoU-fase vil forståelse av kostnadsdrivere og tekniske forhold bidra til bedre innretning av forskningsinnsatsen. Videre vil TEA kunne optimalisere teknisk design og dermed gi høyere sannsynlighet for å lykkes ved oppskalering og kommersiell drift.

Mer detaljer om utlysningen her: 4 millioner kroner til forprosjekter innenfor foredling av bioressurser 

Skrevet av:
Trond Einar Pedersen Spesialrådgiver +47 91 64 29 20 tep@forskningsradet.no
Publisert:
29.10.2018
Sist oppdatert:
30.10.2018