Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Lavutslipp 2030

Nye utlysninger for klimatiltak i landbruket

BIONÆR vil bidra til et klimavennlig landbruk gjennom flere utlysninger under satsingen Lavutslipp 2030. Delta på informasjonsmøtet i Forskningsrådet 2. mars for å få oversikt over mulighetene. 

Lavutslipp 2030 er Forskningsrådets satsing på forskning og innovasjon som skal bidra til at Norge når klimamålene for 2030 og 2050, først og fremst i ikke-kvotepliktige sektorer. BIONÆR deltar i satsingen, både med egne utlysninger og i fellesutlysninger med andre programmer i Forskningsrådet.  

– Til sammen lyser BIONÆR ut 40 millioner kroner til forskerprosjekter og innovasjonsprosjekter i næringslivet under satsingen Lavutslipp 2030. Forskerprosjektene skal handle om "nullutslippsgården", mens tema for innovasjonsprosjekter i næringslivet er forskning for å redusere utslipp av klimagasser fra jordbruket, sier seniorrådgiver Anicke Brandt-Kjelsen i BIONÆR.

I tillegg deltar BIONÆR i en utlysning av 48,5 millioner kroner som skal finansiere fra en til tre fireårige kunnskapsplattformer om effekten av klimapolitiske tiltak. Målet er å utvikle kunnskap som kan bidra til å redusere usikkerhet om hvilken effekt ulike virkemidler har på å redusere klimagassutslippene.

– Det er store uløste oppgaver på dette området som kan løses ved hjelp av forskning og utvikling. Vi håper både forskningsmiljøer og bedrifter vil engasjere seg i utlysningene, sier Anicke Brandt-Kjelsen og inviterer til informasjonsmøte i Forskningsrådet 2. mars. Her vil alle de aktuelle utlysningene bli gjennomgått, og det er mulig å stille spørsmål. Møtet vil bli streamet slik at det kan følges fra egen pc.
Påmelding til møtet her

Flere utlysninger vil bidra til klimavennlig landbruk under satsingen Lavutslipp 2030 (Foto: Shutterstock)

Dette er utlysningene i 2018

"Nullutslippsgården" – Forskerprosjekt

Det lyses det ut midler til forskerprosjekter der næringen også deltar, for eksempel representert ved større gårdsbruk, faglag og/eller næringsliv. Målet er å redusere klimagassutslippet fra gårdsbruket så mye som mulig, og samtidig drive god agronomi. Hvis mulig skal gården brukes som eksempel og læringssenter for bønder rundt om i landet.

Ved vurderingen vil det bli lagt vekt på prosjekter som

  • Innrettes mest mulig mot anvendt forskning
  • Mobiliserer næringslivet
  • Har samfunnsmessig verdi og forstår betydningen av å involvere samfunnsaktører/stakeholders på et tidlig stadium
  • Framstår som realistiske og gjennomførbare 
  • Bidrar til effektive og hvis mulig lønnsomme tiltak

Søknadsfrist 12. september 2018

Redusert utslipp av klimagasser fra jordbruk – Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Utlysningen er rettet spesielt mot de deler av næringslivet som kan bidra til å nå nasjonale klimamål gjennom å redusere klimagassutslipp eller øke CO2-binding i jordbruket. Hensikten er å legge til rette for nye innovasjoner eller system- og teknologiutvikling som fører til løsninger som gir varige utslippskutt i jordbrukssektoren, f.eks. gjennom grønn energi, automatisering og digitalisering.

Midlene er øremerket til prosjekter som vil bidra til betydelig utslippsreduksjon innenfor ett eller flere av disse temaområdene:

  • Nye /forbedrede produksjonsmetoder
  • Integrert utnyttelse av energiressurser på gården
  • Reduksjon av matsvinn i primærleddet
  • Gjødselhåndtering
  • Fôring og valg av fôrråvarer

Søknadsfrist er 10. oktober 2018

For både forskerprosjekter og innovasjonsprosjekter skal hensyn til bærekraft, naturmangfold og andre miljøverdier skal legges til grunn og integreres i forskingen.

Klimapolitiske virkemidler – Kunnskapsplattformer

Forskningsrådet lyser ut 48,5 millioner kroner til fireårige kunnskapsplattformer for å studere klimapolitiske virkemidler. Det forventes at klimatiltak skal bidra til å oppfylle regelverket i Klimaloven, men det er uklart om de gjør det. Målet med utlysningen er derfor å få kunnskap om effektene av klimapolitiske tiltak og kunne dokumentere hvilke som vil redusere utslipp eller bidra til opptak av klimagasser.

Utlysningen er et samarbeid mellom programmene KLIMAFORSK, BIONÆR og Transport 2025 og omfatter alle utslipp og opptak av klimagasser, i både kvotepliktige og ikke-kvotepliktige. Ikke-kvotepliktige utslipp er særlig viktige for å nå de nasjonale klimamålene som kunnskapsplattformene skal bidra til, og utlysningen er rettet særlig mot jordbruks- og transportsektorene.

Det er obligatorisk å sende inne skisse til denne utlysningen – frist 3. april.
Frist for fullstedig søknad er 10. oktober 2018

Les mer:
Hva virker i klimapolitikken - målrettet innsats for forskning på virkemidler

 

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
Publisert:
27.02.2018
Sist oppdatert:
27.02.2018