Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nye COST-forskernettverk

Norske forskere har mulighet til å melde seg på 40 nye COST-nettverk som starter våren 2019.

– COST er helt unikt i den forstand at det oppretter nettverk innenfor absolutt alle fagområder, sier Trude Dypvik i Forskningsrådet. Du kan kontakte henne hvis du er interessert i å delta. Mange norske deltagere erfarer at deltagelse fører til større internasjonalt nettverk, mer forskningssamarbeid og søknader til Horisont 2020. (Foto: Thomas Keilmann)

Stadig flere norske forskere deltar i nettverkene i regi av European Cooperation in Science and Technology. Nettverkene dannes rundt konkrete problemstillinger ("actions") som COST har godkjent etter en årlig søknadsfrist.

Du finner oversikt over de nye nettverkene på COSTs nettsted. Søknader mottatt innen 15. desember 2018 vil bli behandlet samlet. Etter denne datoen vil søknader behandles fortløpende.

Det er avgjørende å være med i COST-nettverk for å bli med i gode konsortier bak søknader til EUs rammeprogram Horisont 2020, mener noen av de norske deltagerne vi har spurt i en undersøkelse. Nettverkene fører i mange tilfeller til én eller flere prosjektsøknader til Horisont 2020.

– Særlig forskere tidlig i karrieren kan ha nytte av å delta i COST-nettverk. Det er en god inngang til internasjonalt samarbeid og en mulighet for å utvikle et personlig faglig nettverk som kan åpne mange dører, sier seniorrådgiver Trude Dypvik i Forskningsrådet.

Ta kontakt dersom du vil delta

– COST er helt unikt i den forstand at det oppretter nettverk innenfor absolutt alle fagområder. Du vil kunne søke om å opprette et nettverk, eller finne et nettverk å delta i, uansett hvilken disiplin du jobber innenfor. Ta gjerne kontakt med meg hvis du er interessert i å delta! oppfordrer Dypvik.

Deltagelse fører til viktig samarbeid

COST finansierer aktiviteter i nettverket. Deltagerne bringer inn sin egen forskning, som må være finansiert fra andre kilder. Det gis støtte til møter i nettverket, gjerne med tilknyttede seminarer eller konferanser, samt sommerskoler og korte forskningsopphold.

I en undersøkelse vi har fått gjennomført svarer vel 30 prosent at nettverket de deltar i, enten er i gang med et Horisont 2020-prosjekt, har søkt eller planlegger å søke. Nesten fire av ti svarer at de selv er i gang med et eller flere Horisont 2020-prosjekt sammen med andre i nettverket, eller planlegger Horisont 2020-søknad.

30 prosent svarer at deltagelsen i COST-nettverk har gitt tilgang til samarbeidspartnere som de kan søke Horisont 2020-prosjekt sammen med, mens 13 prosent mener COST-deltagelsen har vært avgjørende for å bli med i gode konsortier.

Tre om å delta i COST

Se eventuelt også Har for første gang konkurrert seg til over to prosent fra Horisont 2020

 

Skrevet av:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no
Publisert:
20.11.2018
Sist oppdatert:
29.11.2018