Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Ny forskning gir mer kunnskap om effekter av 1,5 grader global oppvarming

De norske forskerne har funnet at effektene av en global oppvarming ved 1,5 og 2 grader er større enn forventet.

Resultatet er ett av flere prosjekter der norske forskere har sett på effekter av global oppvarming på 1,5 grader og tilhørende globale utslippsbaner. Forskningsrådet har finansiert prosjektene som hadde til hensikt å sette norske forskere i stand til å bidra til FNs klimapanel (IPCC) sin spesialrapport om 1,5 graders global oppvarming. Vi har laget en liten rapport som belyser konsekvenser av målet om 1,5 grader global oppvarming på ulike måter.

Kort om resultatene
Meteorologisk institutt med samarbeidspartnere viser at det er store forskjeller i effekten på været i Norge, avhengig av om temperaturen øker 2 grader sammenlignet med 1,5 grader. Klimamodellene viser at det blir mer nedbør over Nord-Europa og mindre nedbør i det allerede tørre middelhavs­området. Dødeligheten øker under varmebølger og forskjellene mellom rike og fattige land øker. Det kan derfor være gode grunner til å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader.

Figuren sammenligner med dagens klima (2006-2015) og viser akkumulert vinternedbør (desember--februar) ved global oppvarming på 1,5 grader (venstre) og 2 grader (høyre). (Li et al., 2018, Earth Syst. Dynam.)

Universitet i Oslo viser ved bruk av jordsystemmodell at storskala bruk av bioenergi med karbonfangst og -lagring (BIO-CCS) trolig ikke er tilstrekkelig til å realisere Parisavtalens mål. Arealforvalt­ningen som landene legger opp til, er avgjørende. Bioenergi med karbonfangst og -lagring er avhengig av store landarealer, og den geografiske plasseringen av avlingene er viktig. Dersom arealer bindes opp til BIO-CCS, vil det i neste instans føre til et behov for å endre kostvaner og intensivere dagens landbrukspraksis.

CICERO har studert de samfunnsmessige betingelsene for at bioenergi med karbonfangst og -lagring skal kunne bli et internasjonalt virkemiddel. De anbefaler at landene blir enige om et standardisert rammeverk for bærekraftig produksjon av avlinger for bioenergi og hvordan de negative utslippene skal bokføres og prises. Offentlig støtte til utvikling og utplassering av BIO-CCS er nødvendig i starten. Det bør utformes ulike varianter av BIO-CCS, karbonfangst og -lagring koblet til utslipp fra industrien, slik at læringen på tvers blir størst mulig.

I en annen studie ser CICERO på effekten av å fjerne såkalte kortlevde klimadrivere som sot, sulfater og svart organisk karbon som kan være både oppvarmende og avkjølende. Sterk reduksjon i kortlevde klimadrivere kan på kort sikt resultere i lett oppvarming. I et optimalt scenario fant CICERO derimot en avkjøling på 0,4 °C i år 2100.

I en samfunnsvitenskapelig studie har NORCE funnet at de dype utslipps­kuttene krever en tilnærming der flere verktøy enn karbonprising brukes for å nå 1,5-gradersmålet. Til­takene er blant annet utfasing av kullkraftverk, nye fossilbiler og støtte til infrastruktur som for eksempel ladestasjoner for kjøretøy. Mer forskning trengs på slike tiltak og hvordan de samvirker. Faren er ellers stor for at investeringer i anlegg eller utstyr med lang levetid som kraftverk og kjøretøy, låser samfunnet til utslipp i flere tiår eller påfører store tap fordi de avvikles før levetiden er omme.

Her kan du lese hele rapporten. Last ned Effekter av 1,5 grader global oppvarming. FNs klimapanel lanseres 8. oktober sin spesialrapport som ser på klimaendringer ved 1,5 grad global oppvarming. PDF - 843 KB

 

 

Skrevet av:
Elisabeth Skjønsberg Rådgiver +47 22 03 71 83 els@forskningsradet.no
Publisert:
27.09.2018
Sist oppdatert:
27.09.2018