Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Ny arrangementsstøtte innenfor energi, bioressurser, klima og miljø

Sju forskningsprogrammer har gått sammen om en ny utlysning av arrangementsstøtte. Utlysningen er uten frist, og den erstatter arrangementsstøtten som hvert enkelt program har hatt tidligere.

Arrangementsstøtte innenfor energi, bioressurser og miljø er beregnet på å støtte FoU-relaterte arrangementer som nasjonale eller internasjonale konferanser, workshop-er og seminarer innenfor programmene BIONÆR, CLIMIT, ENERGIX, HAVBRUK2, KLIMAFORSK, MARINFORSK og MILJØFORSK. Utlysningen finner du ved å søke opp ARRANGEMENT under Søk om midler: Finn utlysninger, og den erstatter arrangementsstøtten som hvert av de deltakende programmene har hatt tidligere. Du vil altså ikke finne utlysningen dersom du ser på de enkelte programmenes utlysningssider under Søk om midler.

En av fordelene med en felles arrangementsstøtte, er at du kan søke om støtte til arrangementer som har tematikk på tvers av programmene. Totalt 6 mill. kroner er tilgjengelig for søknader som sendes inn i 2018 og søknadsbehandlingen er løpende. Det er derfor lurt å sjekke før du søker om det er midler til disposisjon i det programmet som søknaden treffer. Ta kontakt med programmets kontaktperson. Utlysningen blir stengt når midlene eventuelt er brukt opp.

Når du oppretter en søknad, vil du bli bedt om å oppgi hvilket program søknaden er mest relevant for. Du kan søke om inntil 100 000 kroner per arrangement. Unntaket er større internasjonale arrangementer rettet mot CLIMIT og HAVBRUK2, der grensen er 200 000 kroner.

Her er utlysningen: https://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/ARRANGEMENT/1254032791732

Skrevet av:
Elisabeth Skjønsberg Rådgiver +47 22 03 71 83 els@forskningsradet.no
Publisert:
21.02.2018
Sist oppdatert:
21.02.2018