Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Norsk suksess i EU-utlysning om bærekraftig matproduksjon

Høy kvalitet på søknader med norsk deltakelse resulterte i at vi hentet hjem 8 millioner kroner fra EU til prosjekter om bærekraftig matproduksjon. Det kommer i tillegg til de 8 millionene Forskningsrådet la inn i utlysningen og gir 50 prosent retur fra EU!

I midten av 2018 starter 12 nye prosjekter der deltakere fra 17 land skal samarbeide om å få fram ny kunnskap om hvordan vi gjennom bærekraftig matproduksjon og forbruk i en biobasert økonomi skal takle de store samfunnsutfordringene.

Til utlysningen kom det inn 95 skisser, hvorav 30 ble invitert til å sende fullstendig søknad. 12 av disse har nå fått bevilgning. Norge er med på sju prosjekter og skal koordinere tre av disse.

Utlysningen var delt inn i tre undertemaer   

  1. Innovasjon innenfor teknologi for matprosessering og produkter
  2. Verdiskapning, økt ressursutnyttelse og reduksjon av avfall fra et bærekraftig matsystem
  3. Forstå forbrukeradferd og matvalg

Norge er med på sju av 12 nye prosjekter og skal koordinere tre av dem.

 

Bærekraftige løsninger

Prosjektene med norsk deltagelse dekker alle de tre temaområdene.
Prosjektene skal gi ny kunnskap om hvordan vi takler de store samfunnsutfordringene med bærekraftig matproduksjon og forbruk i en biobasert økonomi. For eksempel skal to prosjekter se på innovativ prosessering av grønnsaker, poteter og tare, mens et annet skal utvikle innovative løsninger for ekstraksjon av komponenter fra avfallsstrømmer i vin- og fruktjusindustrien, og et se på verdien av et mer resurseffektivt matsystem. Innenfor temaet forbrukeradferd og matvalg er det innvilget et prosjekt som skal undersøke hvorfor andelen bærekraftig mat i totalt forbruk fortsatt er lav når de fleste forbrukere hevder de er villige til å kjøpe bærekraftige matvarer.

Prosjektene er i tråd med Forskningsrådets bærekraftsstrategi der målet er å styrke forskning som bidrar til bærekraftige løsninger i samfunn og næringsliv. Med bærekraftsstrategien har Forskningsrådet tatt et ansvar for å fremme forskning som bidrar til at Norge er med på å nå FNs bærekraftsmål.

 

Oversikt over prosjektene som fikk bevilgning

Prosjekttittel

Norsk koordinator

Prosjektansvarlig
i Norge

AVARE-Adding value in resource effective food systems

 

Østfoldforskning

BIOCARB-4-FOOD – Extraction and characterisation of BIOactives and CARBohydrates from seaweeds and seagrasses FOR FOOD-related Applications

 

Nofima

ProSeaFood – Innovative processing of seaweed for novel, healthy food products and ingredients

x

SINTEF

InProVe – Innovative Processing of Vegetables and Potato

x

Nofima

PLATEFORMS – Sustainable Food Platforms: Enabling sustainable food practices through socio-technical innovation

x

SIFO/OsloMet

SPAREC – Sustainable Processing of Agrofood Residues to Elicitors and Chemicals

 

Rise PFI

SUSCHOICE – Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications

 

                                                 Høgskulen Vestlandet
     

 

For mer informasjon om prosjektene se: http://susfood-db-era.net

 

Skrevet av:
Anicke Brandt-Kjelsen Seniorrådgiver anb@forskningsradet.no
Publisert:
11.04.2018
Sist oppdatert:
13.04.2018