Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler vedtas i desember

Søknadene om å etablere kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler som kom inn til søknadsfristen 10. oktober, skal nå vurderes av forskere og brukere av forskningsbasert kunnskap. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres 21. desember 2018.

Forskningsrådet mottok fire søknader til utlysningen Etablering av kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler, basert på ti skisser som ble sendt inn til en obligatorisk skissefrist i april. Det er totalt søkt om 120 millioner kroner og rammen for utlysningen er 48,5 millioner kroner.

Kunnskapsplattformene forventes å utføre forskning basert på ny kunnskap, samt å samordne, tilrettelegge og tilgjengeliggjøre eksisterende kunnskap og data. Utlysningen omfatter alle utslipp og opptak av klimagasser, både kvotepliktige og ikke-kvotepliktige. Ikke-kvotepliktige utslipp og særlig fra jordbruks- og transportsektorene er viktige for å nå de nasjonale klimamålene og disse sektorene har særlige kunnskapsbehov.

Kunnskapsplattformene skal være viktige bidragsytere i utformingen av et faktabasert kunnskapsgrunnlag for politiske beslutninger. Involvering av brukere er viktig. Målet er å finansiere 1, 2 eller muligens 3 kunnskapsplattformer med varighet på 4 år.

Videre prosess

Søknadene sendes til vurdering av et panel på seks personer, bestående av både forskere og eksperter med erfaring fra "brukersiden". I slutten av november møtes panelet for å intervjue søkerne, diskutere og rangere søknadene. Vedtak om hvilke prosjekter som skal finansieres foretas av programstyrene i KLIMAFORSK, BIONÆR og Transport2025 innen 21. desember. Så fort beslutningen er gjort, vil det bli publisert en liste over institusjon og prosjektledere for kunnskapsplattformene som får tildeling på våre nettsider. 

 

Skrevet av:
Eivind Hoff-Elimari Spesialrådgiver +47 22 03 70 82 eho@forskningsradet.no
Publisert:
11.10.2018
Sist oppdatert:
11.10.2018