Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Hva virker i klimapolitikken – målrettet innsats for forskning på virkemidler

Forskningsrådet lyser ut 48,5 millioner kroner til 1-3 kunnskapsplattformer med varighet fire år for klimapolitiske virkemidler.

– Kunnskapsplattformene skal bidra til å redusere usikkerhet om hvilken klimapolitikk som fører til reduksjon av utslipp og opptak av klimagasser. Slik sett er det en tydelig forventning om at de skal bidra til å oppfylle regelverket i Klimaloven, sier Brita Slettemark, programkoordinator for KLIMAFORSK, som har hovedansvaret for denne utlysningen i samarbeid med programmene BIONÆR og Transport 2025.

Utlysningen omfatter alle utslipp og opptak av klimagasser, både kvotepliktige og ikke-kvotepliktige. Samtidig er det en viktig del av bakteppet at ikke-kvotepliktige utslipp er særlig viktige for å nå de nasjonale klimamålene som kunnskapsplattformene skal bidra til. Jordbruks- og transportsektorene er de største innenfor ikke-kvotepliktige utslipp.

Utlysningen inngår i satsingen Lavutslipp 2030, der forskning og innovasjon skal bidra at Norges klimamål for 2030 og 2050 nås.

Utlysningen inngår i satsingen Lavutslipp 2030. Forskning og innovasjon skal bidra at Norge når klimamålene for 2030 og 2050. (Foto: Sverre Jarild)

Balanse mellom brukerpartnere

Kunnskapsplattformene skal være viktige bidragsytere i utformingen av et faktabasert kunnskapsgrunnlag for politiske beslutninger og skal inkludere brukerpartnere som skaper balanse mellom relevante interesser. Vi forventer derfor at representanter fra både myndighetene, næringslivet og sivilsamfunnet er med i den enkelte kunnskapsplattform, og i utlysningen er det satt krav til bidrag (kontanter eller egeninnsats) fra brukerpartnerne.

Søknadsfrister 3. april og 10. oktober

Søknadsprosessen er todelt. Første fase er en obligatorisk skisse med frist 3. april 2018. Bare søkere som har sendt inn skisse innen fristen i april, vil være kvalifisert til å søke til den endelige søknadsfristen 10. oktober 2018.

Hensikten med den obligatoriske skisserunden er å bidra til at de endelige søknadene i størst mulig grad oppfyller intensjonen med utlysningen, og se den i sammenheng med FME Samfunn-utlysningen. Gjennom skisseprosessen vil Forskningsrådet arbeide for å etablere gode samarbeidskonstellasjoner. Erfaringene fra skisseprosessen vil også bli brukt for å justere utlysningsteksten for fristen 10. oktober.

Beregnet start for kunnskapsplattformene er i 2019.

Utlysningen finner du her: Skisse for å kunne etablere kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler.

Skrevet av:
Eivind Hoff-Elimari Spesialrådgiver +47 22 03 70 82 eho@forskningsradet.no
Publisert:
16.02.2018
Sist oppdatert:
27.02.2018