Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Historisk stort prosjekt vil bidra til mer treffsikker klimapolitikk

CICERO skal de neste fire årene lede Norges største samfunnsvitenskapelige klimaforskningsprosjekt noen sinne, målt i årlig budsjett. Prosjektet skal hjelpe beslutningstakere i å nå Norges utslippsmål for 2030 og 2050 og bidra med underlag til rapportering i henhold til Klimalovens bestemmelser.

Et særdeles bredt konsortium av forskere og partnere fra myndighetene, næringslivet, miljøbevegelsen og interesseorganisasjoner skal jobbe sammen om å samle og forbedre kunnskapen om hvordan norsk klimapolitikk bør innrettes både for å være mer effektiv og for å kunne gjennomføre den lettere. Prosjektet har fått navnet "PLATform for Open and Nationally accessible climate policy knowledge" (PLATON). Konsortiet er tildelt 48,5 millioner kroner fra Forskningsrådet og stiller med en egenandel i form av egen tid og kontanter. Det gir et totalt budsjett på 72,5 millioner kroner over fire år.

 – Vi har store forventninger til at PLATON kan bidra til en mer opplyst samfunnsdebatt i årene framover, der politikerne og interesseorganisasjonene får konsentrere seg om å være uenige om politikk, ikke om forutsetninger og fakta, sier Hege Hisdal, programstyreleder for KLIMAFORSK.

PLATONs tyngdepunkt er i samfunnsøkonomi, men det svært store konsortiet inkluderer mange fag og høyt ambisjonsnivå for tverrfaglighet. Det er mange framtredende utenlandske partnere i prosjektet og opp mot 40 brukerpartnere.

PLATON ledes av Taran Fæhn (SSB/CICERO) og er delt opp i seks arbeidspakker. De tre første tar for seg hver sin sektor: Arbeidspakke 1 handler om jordbruk, skogbruk og arealendringer og ledes av Klaus Mittenzwei ved NIBIO. Arbeidspakke 2 handler om transport og andre ikke-kvotepliktige sektorer og ledes av Tanu Priya Uteng ved TØI. Arbeidspakke 3 handler om kvotepliktig sektor og ledes av Elisabeth Isaksen ved FRISCH. Funnene fra disse tre integreres i arbeidspakke 4, som også studerer samspillet mellom virkemidler og atferd. Den ledes av prosjektleder Taran Fæhn. Arbeidspakke 5 studerer samspillet mellom norske og internasjonale, særlig europeiske, virkemidler og ledes av Jørgen Wettestad ved FNI, mens arbeidspakke 6 skal ivareta kommunikasjon og brukerinvolvering og ledes av Christian Bjørnæs ved CICERO.

PLATON er resultatet av en fellesutlysning i regi av Forskningsrådets program for klimaforskning (KLIMAFORSK), mat- og biobaserte næringer (BIONÆR) og transport (Transport 2025). Til søknadsfristen 10. oktober kom det inn fire søknader, som alle var basert på ti skisser sendt inn til den obligatoriske skissefristen 3. april 2018. Totalt omsøkt beløp var 120 mill. kroner. Du kan lese mer om søknadsprosessen i Kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler vedtas i desember. 

Mer informasjon om PLATON vil du etter nyttår finne i Forskningsrådets prosjektbank

(Foto: Sverre Jarild)

 

Skrevet av:
Eivind Hoff-Elimari Spesialrådgiver +47 22 03 70 82 eho@forskningsradet.no
Publisert:
19.12.2018
Sist oppdatert:
19.12.2018