Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Fire prosjekter med norske partnere har fått midler fra JPI FACCE

NMBU, NIBIO, CICERO og Graminor AS nådde opp i konkurransen om midler fra JPI FACCE SUSCROP til forskning på planteproduksjon som er bærekraftig og motstandsdyktig mot sykdommer.

Fire av totalt tretten prosjekter har norsk deltakelse av de som fikk bevilgning gjennom JPI FACCE SUSCROP-utlysningen for å forske på hvordan planter som tåler stress kan produseres på en bærekraftig måte. Ett er norskledet. Dette er et meget godt resultat for norske miljøer.

Prosjektene samarbeider med forskings- og innovasjonsmiljøer fra Danmark, Canada, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Polen, Romania, Spania, Tyskland og Østerrike. De inngår i den samlede porteføljen av prosjekter som Forskningsrådet finansierer innenfor området for landbaserte mat, miljø og bioressurser.

Prosjektene med norsk deltakelse er:

Knowldege-driven genomic predictions for sustainable disease resistance in wheat (WheatSustain)
NMBU leder prosjektet og Graminor AS er norsk partner.

Applying and Combining Disturbance and Competition for an agro-ecological management of creeping perennial weeds (AC/DC-weeds)
University of Rostock leder prosjektet og norske partnere er NIBIO og NMBU.

Development of lodging-resistant and climate-smart rye – a contribution to a sustainable cereal production in marginal environments (RYE-SUS)
Julius Kühn-Institut Institute for Breeding Research on Agricultural Crops leder prosjektet og NIBIO er norsk partner.

Developing resilience and tolerance of crop resource use efficiency to climate change and air pollution (SUSCAP)
University of York - Stockholm Environment Institute leder prosjektet og CICERO er norsk partner.  

Søknadsprosessen var todelt. 114 søknader til skissevurdering ble etterfulgt av en invitasjon til 26 av prosjektene om å sende inn fullt prosjektforslag. Halvparten av disse, altså tretten prosjektforslag, ble anbefalt til finansiering. Prosjektene dekker et bredt spekter av forskningsutfordringer innenfor bærekraftig planteproduksjon. Det dreier seg om økt produktivitet, reduksjon av kjemiske innsatsmidler og forbedret produktkvalitet. De nasjonale finansiørene er nå i gang med kontraktsforhandlinger.

Bakgrunnen for utlysningen og dette ERA-NET-et er et nært samarbeid i JPI FACCE, hvor 24 land samarbeider om kunnskapsutvikling i skjæringspunktet mellom landbruk, matsikkerhet og klimaendringer.

Mer informasjon om ERA-NET SusCrop, deltakerland og formål og bakgrunn finnes på nettstedene:

SusCrop- ERA-NET og JPI FACCE

Skrevet av:
Thorbjørn Gilberg Seniorrådgiver +4722037433 thgi@forskningsradet.no
Publisert:
14.01.2019
Sist oppdatert:
14.01.2019