Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Endret søknadsfrist og -prosedyre for BIONÆR

BIONÆR-programmet lyser ut 40 millioner kroner til forskning på skog, klima og mattrygghet. Utlysningen har søknadsfrist 10. april 2019.

BIONÆR programmet har siden oppstarten prioritert midler til store tverrgående prosjekter innenfor de landbaserte bionæringene. Dette endres nå til at programmet vil rullere annet hvert år mellom tematiske spissede utlysinger og store, tverrgående utlysninger.

- Endringen gjør det lettere for BIONÆR å svare på politiske bestillinger, og vi kan drive en aktiv porteføljestyring gjennom utlysningene. For oss er det viktig å opprettholde de store tverrfaglige utlysningene samtidig som vi ivaretar de tematiske områdene som ikke nødvendigvis dekkes i de store utlysningene, sier programkoordinator for BIONÆR-programmet Anicke Brandt-Kjelsen. –

Satsing på skog og klima

Som følge av endringen vil programmet altså ikke lyse ut midler til store, tverrgående utlysninger i 2019, men altså fokusere på tematisk spissede utlysninger. Utlysningen med frist 10. april 2019 er i kategorisert som samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling, og tema for utlysningen er skog, klima og mattrygghet.

- BIONÆR følger opp regjeringens satsing på skog og klima ved å spisse utlysningen mot skogens langsiktige evne til å opprettholde og øke karbonbinding. Karbonbindingen er i stor grad avhengig av vår skogforvaltning og av den aktuelle skogbehandlingen. BIONÆR vil derfor prioritere forskning som bidrar med kunnskap til optimal skogbehandling for å styrke skogens rolle i klimaregnskapet, sier Brandt-Kjelsen,

Styrker porteføljen på mattrygghet

I tillegg ønsker programmet å styrke sin portefølje på mattrygghet.

- Mattrygghet er viktig for å redusere matbårne helsefarer. Vi vil derfor prioritere forskning for å sikre trygg mat og for å forhindre at mat og matproduksjon bidrar til spredning av helseskadelige stoffer og smitte blant mennesker, dyr og planter. Det er ønskelig med forskningsprosjekter der mattrygghet ses i sammenheng med klimaendringer, sier Brandt-Kjelsen.

For de som ikke kan søke på den spissede tematikken er det mulig å søke om prosjekter i utlysningen fra forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

- Etter hvert kommer det også utlysninger i ulike internasjonale ERA-NET innenfor relevante BIONÆR- tema. Følg med på nyhetsbrev og hjemmesiden vår for oppdateringer og søknadsfrister, oppfordrer Brandt-Kjelsen.

Skrevet av:
Thomas Keilman
Publisert:
15.11.2018
Sist oppdatert:
19.12.2018