Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

BIONÆR bevilget 75 mill. til nye innovasjonsprosjekter

Da BIONÆR vedtok å gi midler til 14 nye innovasjonsprosjekter, ble det lagt vekt på å styrke blå sektor og finansiere flere marine prosjekter. BIONÆR har med den nye porteføljen også gitt andre innovasjoner i bionæringene et løft.

De finansierte innovasjonsprosjektene dekker bredt innenfor BIONÆRs ansvarsområde.
- Med denne nye porteføljen styrker BIONÆR den innovative forskningen inn mot bedre prosesser, teknologisk innovasjon, å sikre bedre og tryggere mat, kvalitet i matproduksjon og prosessutvikling, sier programkoordinator Trond Einar Pedersen. Tematisk favner prosjektene produkter og prosessering i marin sektor og sjømat, og landbaserte verdikjeder inn mot helsekost, prosesser i næringsmiddelindustrien, husdyr, jordbruk og veksthus.

BIONÆR åpnet for søknader innenfor alle av programmets ansvarsområder. Og innvilget 14 prosjekter til om lag 75 mill. kroner. Det tas forbehold om endelig finansiering. Utlysningen av innovasjonsprosjekter for 2016 er gjennomført i nært samarbeid med Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, som gir i overkant av 38 mill. kroner fordelt på følgende syv prosjekter:

256233 Fossilfri matproduksjon og økt avling ved bruk av dynamisk termisk energilagring i veksthus Gether AS
256321 Kostnadseffektiv implementering av ny avlsteknologi og optimal IT-arkitektur GENO SA
256331 Vitamin K2 i meieriprodukter TINE SA
256388 Økt sortiment, kvalitet og verdi av fryste norske grønnsaker Findus Norge AS
256487 Optimalisert strategi for bruk av plantevernmidler i norsk bærproduksjon Norsk landbruksrådgiving Agder
256519 Presisjonsdyrking av epleproduksjonen for auka lønsemd Norsk landbruksrådgiving Viken
256847 Optimalisering av råvarer og teknikk for bedre kvalitet og redusert svinn under lagring av rotgrønnsaker Toten kålrotpakkeri AS
Alle søknadene ble evaluert av fageksperter i fagpanel. Over halvparten av de 44 søknadene som kom inn til søknadsfristen 14. oktober, ble vurdert som meget gode. 

I første fase av utlysningen mottok BIONÆR totalt 42 skisser til skissefristen 6. mai 2015. Skisser var ikke obligatorisk i denne utlysningen. Dette har sammenheng med at flere programmer samarbeidet om en felles portal for innovasjonsprosjekter i årets utlysning.  

Dette er BIONÆRs nye innovasjonsprosjekter:

256446 Det beste fra to verdener; Optimal blanding av Nordatlantisk Pelagisk olje og Norsk Dodreolje for nasjonalt og internasjonalt helsekostmarked Norsk Matraps SA
256220 Smart sensor for innovative industrial food process control Nortura SA
256319 Boars to the market - solutions for Production, Pork quality & Markers for boar taint Nortura SA Avd. Animalia
256266 Meat2.0 New Concept: Meat Factory Cell Nortura SA
256467 Fremtidens konsumentprodukter av norsk salt- og klippfisk Brødrene Sperre AS
256439 Technological solutions for production of high quality proteins from salmon rest raw materials for functional applications in poultry feed Nutrimar AS
256323 Effekt av UVB brukt mot soppsjukdommer på biologisk bekjempelse av skadedyr i veksthus og plasttunneler Guren Gartneri AS
256370 Expanding the technology base for Norwegian wheat breeding: genomic tools for breeding of high quality bread wheat GRAMINOR AS
256203 Opprinnelsestesting av fiskemel OmegaVeritas AS
256316 Development of an in vivo pig atlas based on Computed Tomography (CT) for use in pig breeding Norsvin SA
256259 Software for risk assessment of Listeria in ready-to-eat meat products. Nortura SA Animalia
256441 Innovativ teknologi for ugrasbekjempelse Kverneland Group Operations Norway AS
256243 KryoBeg - Elimination of endophytes and cryoperservation of begonia Tiboplant AS
256278 Forbedret pakketeknikk for økt holdbarhet av sjømatprodukter og redusert matsvinn SalMar AS


Det forutsettes at samtlige bedriftspartnere i prosjektet leverer egenerklæringer knyttet til krav i statsstøtteregelverket, og at prosjektansvarlig og sentrale samarbeidspartnere dokumenterer nødvendig gjennomføringsevne for FoU-prosjektet.

 

Skrevet av:
Elisabeth Skjønsberg Rådgiver +47 22 03 71 83 els@forskningsradet.no
Publisert:
25.01.2016
Sist oppdatert:
13.09.2016