Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

43 innovasjonsprosjektsøknader innenfor mat- og biobaserte næringer

Søknadene som kom inn til søknadsfristen 10. oktober skal nå vurderes av ulike fageksperter. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres i februar 2019.

Forskningsrådet mottok 43 søknader til utlysningen " Inntil 95 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor mat- og biobaserte næringer". Dette er en fellesutlysning fra Forskningsrådet og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Det ble totalt søkt om 228 millioner kroner.

I utlysningen ba vi om søknader som omfatter alle temaer i BIONÆRs programplan, i tillegg til prioriterte temaer innenfor Forskningsmidlene for jordbruk og matindustris ansvarsområder. Utlysningen er forsterket med midler fra satsingen Lavutslipp 2030. Hensikten med det er å fremme nye teknologier og løsninger som kan føre til at Norge reduserer utslipp av klimagasser fra jordbruket. Det kom inn fire søknader på lavutslipp.

Utlysningen gjelder innovasjonsprosjekt med varighet på 1-4 år. Det tas sikte på å innvilge 10-15 prosjekter.

Videre prosess

Søknadene skal nå gjennom en administrativ forhåndsvurdering. Deretter sendes søknadene til vurdering hos fageksperter. I november og desember møtes ekspertene for å diskutere og rangere søknadene. Vedtak fattes i BIONÆR i januar og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri i februar om hvilke prosjekter som skal finansieres. Så fort beslutning om tildeling foreligger, vil det bli publisert på våre nettsider en liste over prosjektene som får tildeling. 

Skrevet av:
Anicke Brandt-Kjelsen Seniorrådgiver anb@forskningsradet.no
Publisert:
12.10.2018
Sist oppdatert:
12.10.2018