Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

19 nye innovasjonsprosjekter

Vel 82 millioner kroner er nå bevilget til nye prosjekter etter fellesutlysningen mellom Forskningsrådet og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Forskningsrådet ved BIONÆR støtter ni av prosjektene med 40 millioner kroner.

Til søknadsfristen 10. oktober 2018 kom det inn 43 søknader som ble behandlet i BIONÆR. Ingen søknader ble avvist. Søknadsbeløp for de 43 søknadene var omlag 466 mill. kroner.

Mange gode søknader

Hele 31 av søknadene ble vurdert til å være meget eller svært gode. Til sammen har 19 av søknadene fått bevilgning.

(Foto: Shutterstock)
Bevilgingen følger blant annet opp føringen i utlysningen om prioritering av små bedrifter, og av temaer som omfatter områder der det er sannsynlig at det kan oppnås betydelig og rask reduksjon av klimagasser.

Prosjekter med bevilgning fra BIONÆR

Prosjektnr. 

Prosjekttittel

Prosjektansvarlig

296606

Exploiting bioresources for environmental friendly strawberry production with enhanced yield, quality and shelf life (MiljøVennlig)

New Energy Systems AS

296287

Klimanøytral veksthusproduksjon ved bruk av et Smart Environmental Control System

Greencap Solutions AS

296737

Dokumentere trevirkets hygrotermiske egenskapers effekt på reell varmeisoleringsevne i bygg

Splitkon AS

296397

ARKTISK LYS og varme i nordnorske grøntproduksjoner

Tromsøpotet AS

296388

New breeding strategies for better longevity and animal welfare in future crossbred sows

Norsvin R&D AS

296323

Enduring Growth! New tools and workflows for risk and contingency management from pig production to pork processing

Animalia AS

296335

Bærekraftig matemballering - redusert plast og mer gjenvinnbare materialer

BAMA Gruppen AS

295979

Lystgassutslipp fra plasma-aktivert nitrogen-anriket digestat

N2 Applied AS

296204

Developing an industry standard for use of 3-NOP as a strategy to reduce methane emission from Norwegian cattle

TINE SA

 

Prosjekter med bevilgning fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Prosjektnr.

Prosjekttittel

Prosjektansvarlig

296293

Development of technical and chemical supplementation for pig embryo transfer at a commercial scale

Norsvin R&D AS 

296380

Friske varroaresistente honningbier

Norges Birøkterlag 

296708

Utnyttelse av lokale marine råvarer i fôr til kylling

Felleskjøpet
Fôrutvikling AS 

296004

Økt konkurransekraft, bedret grisevelferd og styrket verdi-skapning - utvikling og dokumentasjon av velferds-fremmende tiltak for slaktegris

Nortura SA

296107

Bedre lagring av industripotet for mindre svinn, høyere kvalitet og redusert innhold av akrylamid.

Hoff SA

296191

DNA analyser for bedre styring av osteproduksjonen.

TINE SA

296286

Decarbonize- Ny bærekraftig teknologi for desentralisert produksjon av biokarbon for jord og vekstmedier

Standard BIO AS

296327

Reinere kyllingslakt

Norsk Kylling AS

296551

Genotyping goats to cost effectively increase genetic progress

Norsk Sau pg Geit

296629

Innovative og bærekraftige metoder for tørking av mat

Orkla Foods Norge AS

 

 

Skrevet av:
Siri Anzjøn
Publisert:
11.02.2019
Sist oppdatert:
14.02.2019