Gå direkte til innhold

Nyheter

Spennende søknader til "nullutslippsgården"

Vi fikk inn fem søknader til utlysningen " Inntil 30 millioner til forskning på "nullutslippsgården.
Dato: 19.09.2018

100 søknader til forskning på bioøkonomien

Søknadene som kom inn til søknadsfristen 12. september skal nå vurderes av internasjonale fageksperter. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres i midten av desember 2018.
Dato: 14.09.2018

70 millioner kroner til kommersialisering av forskningsresultater

Forskningsrådet utlyser støtte til kommersiell verifisering av lovende forskningsresultater. Søknadsfristen er 10. oktober.
Dato: 10.09.2018

Tid for å søke prosjektmidler

Tørre åkre og dårlige avlinger gjør matsikkerhet, klimaendringer og bioøkonomi mer dagsaktuelt enn noen gang. Det trengs mer kunnskap og nye løsninger for å møte de utfordringene som vil komme. Næringslivet må på banen, og det er tid for å søke støtte fra Forskningsrådet.
Dato: 31.08.2018

Bioeconomy in the North lyser ut midler

Den første utlysningen av forskningsmidler til prosjekter fra nettverket Bioeconomy in the North er nå lagt ut. Den åpner for søknader 17. september.
Dato: 20.08.2018

ERA-NET lyser ut midler om reduksjon av klimagasser fra husdyrproduksjon

Utlysningen har som mål å få til tverrfaglig europeisk samarbeid på muliggjørende teknologier, løsninger og systemer i husdyrproduksjon som fører til reduserte klimagass utslipp fra denne sektoren.
Dato: 16.08.2018

Utlysning av utredningsmidler over jordbruksavtalen

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen lyser ut inntil 2 mill. kroner til utredninger over jordbruksavtalen. Søknadsfristen er 22.august.
Dato: 20.06.2018

Vellykket ERA-Net for skog- og trenæringen

Evalueringer og resultater fra WoodWisdom-Net er nå publisert i et siste nyhetsbrev fra nettverket.
Dato: 14.06.2018

Gi innspill til Klimapanelets spesialrapport om klimaendringer og landarealer

Arbeidet med FNs Klimapanel (IPCC) sin spesialrapport om klimaendringer og landarealer (SRCCL) er i gang. Det første utkastet er nå ute på kommenteringsrunde for eksperter. Forskningsrådet oppfordrer norske forskere til å delta.
Dato: 13.06.2018

Norsk forskning på antibiotikaresistens kartlagt

På oppdrag fra Forskningsrådet har NIFU kartlagt Norges FoU-ressursinnsats og vitenskapelige publisering innen antimikrobiell resistens.
Dato: 04.06.2018

Deltok i COST og ble forsker

For Lone Ross Gobakken var det å delta i et europeisk forskernettverk veien inn i forskeryrket. Hittil er det blitt fire-fem ulike. Hun synes det å delta i nettverk er nyttig og givende. Sommeren og høsten 2018 starter nye nettverk.
Dato: 28.08.2018

Stor interesse for utlysninger om økosystem og samarbeid med Kina

To utlysninger for forskning om samlet belastning på økosystemer mottok til sammen 118 søknader til søknadsfristen 25. april. Den ene utlysningen gjelder samarbeid med Kina og inkluderer også forskning på bærekraftig landbruk. Søknadene til utlysningene behandles separat.
Dato: 15.05.2018

Innovativ bedrift? Søk finansiering nå!

Forskningsrådet deler ut én milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter. Pengene skal bidra til at bedrifter løser samfunnsutfordringer, sikrer bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst.
Dato: 22.05.2018

Nye COST-forskernettverk

Norske forskere har mulighet til å melde seg på 40 nye COST-nettverk som starter i år, de fleste i løpet av sommeren.
Dato: 13.06.2018

Ti skisser til kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler

Ti ulike konsortier har sendt inn skisser til fristen som var første trinn i søknadsprosessen for å danne kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler.
Dato: 22.06.2018