Gå direkte til innhold

Nyheter

Vellykket ERA-Net for skog- og trenæringen

Evalueringer og resultater fra WoodWisdom-Net er nå publisert i et siste nyhetsbrev fra nettverket.
Dato: 14.06.2018

Gi innspill til Klimapanelets spesialrapport om klimaendringer og landarealer

Arbeidet med FNs Klimapanel (IPCC) sin spesialrapport om klimaendringer og landarealer (SRCCL) er i gang. Det første utkastet er nå ute på kommenteringsrunde for eksperter. Forskningsrådet oppfordrer norske forskere til å delta.
Dato: 13.06.2018

Norsk forskning på antibiotikaresistens kartlagt

På oppdrag fra Forskningsrådet har NIFU kartlagt Norges FoU-ressursinnsats og vitenskapelige publisering innen antimikrobiell resistens.
Dato: 04.06.2018

Deltok i COST og ble forsker

For Lone Ross Gobakken var det å delta i et europeisk forskernettverk veien inn i forskeryrket. Hittil er det blitt fire-fem ulike. Hun synes det å delta i nettverk er nyttig og givende. I sommer starter nye nettverk.
Dato: 12.06.2018

Stor interesse for utlysninger om økosystem og samarbeid med Kina

To utlysninger for forskning om samlet belastning på økosystemer mottok til sammen 118 søknader til søknadsfristen 25. april. Den ene utlysningen gjelder samarbeid med Kina og inkluderer også forskning på bærekraftig landbruk. Søknadene til utlysningene behandles separat.
Dato: 15.05.2018

Innovativ bedrift? Søk finansiering nå!

Forskningsrådet deler ut én milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter. Pengene skal bidra til at bedrifter løser samfunnsutfordringer, sikrer bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst.
Dato: 22.05.2018

Nye COST-forskernettverk

Norske forskere har mulighet til å melde seg på 40 nye COST-nettverk som starter i år, de fleste i løpet av sommeren.
Dato: 13.06.2018

Ti skisser til kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler

Ti ulike konsortier har sendt inn skisser til fristen som var første trinn i søknadsprosessen for å danne kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler.
Dato: 26.04.2018

Norsk suksess i EU-utlysning om bærekraftig matproduksjon

Høy kvalitet på søknader med norsk deltakelse resulterte i at vi hentet hjem 8 millioner kroner fra EU til prosjekter om bærekraftig matproduksjon. Det kommer i tillegg til de 8 millionene Forskningsrådet la inn i utlysningen og gir 50 prosent retur fra EU!
Dato: 13.04.2018

100 millioner til bioøkonomiforskning

Forskningsrådet inviterer til nye forskerprosjekter som belyser biologiske, teknologiske eller samfunnsmessige problemstillinger på tvers av bioøkonomiske verdikjeder. Utlysningen har obligatorisk skisse med frist 2. mai.
Dato: 23.03.2018

Store muligheter for næringsliv og forskere i lavutslippssatsing

20 nye forskningsprosjekter starter i disse dager opp i satsingen Lavutslipp 2030. Nå publiseres nye utlysninger slik at enda flere kan bidra i satsingen på lavutslipp innenfor temaene klimapolitikk, energi og jordbruk.
Dato: 22.03.2018

Nye utlysninger for klimatiltak i landbruket

BIONÆR vil bidra til et klimavennlig landbruk gjennom flere utlysninger under satsingen Lavutslipp 2030. Delta på informasjonsmøtet i Forskningsrådet 2. mars for å få oversikt over mulighetene. 
Dato: 27.02.2018

Ny arrangementsstøtte innenfor energi, bioressurser, klima og miljø

Sju forskningsprogrammer har gått sammen om en ny utlysning av arrangementsstøtte. Utlysningen er uten frist, og den erstatter arrangementsstøtten som hvert enkelt program har hatt tidligere.
Dato: 21.02.2018

Hva virker i klimapolitikken – målrettet innsats for forskning på virkemidler

Forskningsrådet lyser ut 48,5 millioner kroner til 1-3 kunnskapsplattformer med varighet fire år for klimapolitiske virkemidler.
Dato: 27.02.2018

15 nye innovasjonsprosjekter

Vel 105 millioner kroner er nå bevilget til 15 nye innovasjonsprosjekter etter fellesutlysningen mellom Forskningsrådet og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Forskningsrådet ved BIONÆR-programmet støtter seks av prosjektene med 44,6 millioner kroner.
Dato: 16.02.2018