Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyheter

Forskningsrådet bevilger 100 millioner kroner til forskning på bioøkonomi

Utlysningen for forskning på bioøkonomiens muligheter og dens betydning i samfunnet var delt i to. BIONÆR innvilget alene fire prosjekter for å styrke forskningen på bioøkonomi. Seks av Forskningsrådets programmer har i tillegg samarbeidet om en fellesutlysning, og her er seks forskerprosjekter innvilget.
Dato: 14.12.2018

Ny kunnskap skal bidra til reduserte klimagassutslipp fra jordbrukssektoren

To spennende prosjekter er innvilget for å øke kunnskapen om hvordan vi kan redusere metanutslipp og klimaavtrykk fra gårder med husdyrproduksjon.
Dato: 14.12.2018

BIONÆRs søkere fikk gjennomslag i ny kommersialiserings-pilot

Støtten skal være et bidrag til prosjekter som kan ha et potensial for å kommersialisere forskningsresultater. Et kommersielt verifiseringsprosjekt og to milepælsprosjekter får nå midler fra BIONÆR. Åtte programmer i Forskningsrådet samarbeidet om utlysningen.
Dato: 14.12.2018

Inviterer til å nominere norske eksperter til naturpanelets arbeid med fremmede arter

Forskningsrådet oppfordrer norske forskere til å la seg nominere som norske eksperter til utredningsarbeid under naturpanelet, IPBES. Temaet er spredning av- og kontroll med fremmede arter.
Dato: 13.12.2018

Suksess for norske forskere i ForestValue-prosjekter

Hele åtte skog- og treprosjekter med deltagelse fra norske miljøer ble formelt tildelt midler i BIONÆRs styremøte 6. desember. Prosjektene er et resultat av samarbeid innenfor ERA-Net ForestValue.
Dato: 12.12.2018

Innspill til IPCCs spesialrapporter om hav og is og om landarealer

Nå har du mulighet til å gi kommentarer til utkastene til IPCCs spesialrapporter om hav og is og om landarealer.
Dato: 20.11.2018

Skal forske på matsikkerhet og miljøbelastninger

Nå forener forskere fra Norge og Kina sine krefter for å utvikle kunnskap om hvordan landbruket kan bli mer bærekraftig og hvordan økosystemene blir påvirket av endringer i miljø og klima.
Dato: 21.11.2018

Endret søknadsfrist og -prosedyre for BIONÆR

BIONÆR-programmet lyser ut 40 millioner kroner til forskning på skog, klima og mattrygghet. Utlysningen har søknadsfrist 10. april 2019.
Dato: 15.11.2018

Ny teknologi er en viktig forutsetning for norsk landbruk i fremtiden

LandTek2018 – en konferanse om landbruk og teknologi – arrangeres for andre gang 31. oktober – 1. november i Oslo. I år skal konferansen ta for seg teknologi på åker og eng.
Dato: 31.10.2018

Søk forprosjekter bioøkonomi

Ser du nye muligheter innen foredling av bioressurser? Trenger du ekstra kapasitet eller ekspertbistand for å bekrefte potensial og lønnsomhet?
Dato: 30.10.2018

43 innovasjonsprosjektsøknader innenfor mat- og biobaserte næringer

Søknadene som kom inn til søknadsfristen 10. oktober skal nå vurderes av ulike fageksperter. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres i februar 2019.
Dato: 12.10.2018

Utlysing for å redusere klimagasser fra husdyrproduksjon er åpen

Midlene skal gå til prosjekter som gjennom tverrfaglig europeisk samarbeid på muliggjørende teknologier, løsninger og systemer i husdyrproduksjon kan redusere klimagassutslippene fra jordbrukssektoren. Fikk du ikke med deg vårt webinar, finner du alt om det nederst i denne saken. Søknadsfrist er 3. desember.
Dato: 22.10.2018

Kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler vedtas i desember

Søknadene om å etablere kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler som kom inn til søknadsfristen 10. oktober, skal nå vurderes av forskere og brukere av forskningsbasert kunnskap. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres 21. desember 2018.
Dato: 11.10.2018

Ny forskning gir mer kunnskap om effekter av 1,5 grader global oppvarming

De norske forskerne har funnet at effektene av en global oppvarming ved 1,5 og 2 grader er større enn forventet.
Dato: 27.09.2018

Spennende søknader til "nullutslippsgården"

Vi fikk inn fem søknader til utlysningen Inntil 30 millioner til forskning på "nullutslippsgården".
Dato: 20.09.2018