Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyheter

Nytt, nordisk forskningsprogram for bærekraftig byutvikling og smarte byer

Forskere som arbeider med bærekraftige samfunn inviteres til å delta i et nytt, nordisk forskningsprogram om bærekraftig byutvikling og smarte byer. Første utlysning er planlagt i mars 2019, med kort søknadsfrist.
Dato: 19.02.2019

19 nye innovasjonsprosjekter

Vel 82 millioner kroner er nå bevilget til nye prosjekter etter fellesutlysningen mellom Forskningsrådet og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Forskningsrådet ved BIONÆR støtter ni av prosjektene med 40 millioner kroner.
Dato: 14.02.2019

JPI Mat og helse lyser ut midler

Det er nå lagt ut en internasjonal fellesutlysning innenfor tematikken kosthold, matprosessering og fedmerelaterte metabolske lidelser. Fra norsk side deltar Forskningsrådet gjennom fire programmer. Første søknadsfrist er 2. april.
Dato: 07.02.2019

30 mill. euro til bioøkonomiprosjekter

Vi minner om muligheten til å utvikle bioøkonomien gjennom det europeiske forskningssamarbeidet ERA-NET BlueBio. Nesten 30 millioner euro er lyst ut til prosjekter som kan styrke bærekraft og konkurranseevne i norsk og europeisk bioøkonomi.
Dato: 04.02.2019

Hvordan kan kostholdsendringer bidra til et mer bærekraftig matsystem?

Konferanse i Brussel 20. februar
Dato: 30.01.2019

Stor søkning til utlysningen 'Bioeconomy in the North'

Det kom inn 39 søknader om prosjektmidler til den første utlysningen fra nettverket 'Bioeconomy in the North'. Søknadsfristen var 17. januar.
Dato: 21.01.2019

Ny utlysning kommer snart i JPI Mat og helse

I februar publiseres en fellesutlysning på betydningen av kosthold, matens enkeltkomponenter og matprosessering når det gjelder fedme og andre metabolske lidelser.
Dato: 21.01.2019

Fire prosjekter med norske partnere har fått midler fra JPI FACCE

NMBU, NIBIO, CICERO og Graminor AS nådde opp i konkurransen om midler fra JPI FACCE SUSCROP til forskning på planteproduksjon som er bærekraftig og motstandsdyktig mot sykdommer.
Dato: 14.01.2019

Utlysning av midler til nasjonale Én helse-nettverk innenfor antibiotikaresistens

Norske fagmiljøer kan søke om støtte til å utvikle nasjonale nettverk som skal bidra til forskningssamarbeid om diagnostikk, overvåkningsstrategier og smittevern på tvers av sektorer. Dette er et ledd i oppfølgingen av regjeringens strategi mot antibiotikaresistens.
Dato: 04.01.2019

Historisk stort prosjekt vil bidra til mer treffsikker klimapolitikk

CICERO skal de neste fire årene lede Norges største samfunnsvitenskapelige klimaforskningsprosjekt noen sinne, målt i årlig budsjett. Prosjektet skal hjelpe beslutningstakere i å nå Norges utslippsmål for 2030 og 2050 og bidra med underlag til rapportering i henhold til Klimalovens bestemmelser.
Dato: 19.12.2018

Internasjonalt samarbeid for å utvikle bioøkonomien

Et nytt europeisk forskningssamarbeid åpner nye muligheter for norske bedrifter og forskningsmiljøer innenfor bioøkonomien. ERA-NET BlueBio lyser nå ut nesten 30 millioner euro for å styrke bærekraft og konkurranseevne i norsk og europeisk bioøkonomi.
Dato: 19.12.2018

Forskningsrådet bevilger 100 millioner kroner til forskning på bioøkonomi

Utlysningen for forskning på bioøkonomiens muligheter og dens betydning i samfunnet var delt i to. BIONÆR innvilget alene fire prosjekter for å styrke forskningen på bioøkonomi. Seks av Forskningsrådets programmer har i tillegg samarbeidet om en fellesutlysning, og her er seks forskerprosjekter innvilget.
Dato: 18.12.2018

Ny kunnskap skal bidra til reduserte klimagassutslipp fra jordbrukssektoren

To spennende prosjekter er innvilget for å øke kunnskapen om hvordan vi kan redusere metanutslipp og klimaavtrykk fra gårder med husdyrproduksjon.
Dato: 14.12.2018

BIONÆRs søkere fikk gjennomslag i ny kommersialiserings-pilot

Støtten skal være et bidrag til prosjekter som kan ha et potensial for å kommersialisere forskningsresultater. Et kommersielt verifiseringsprosjekt og to milepælsprosjekter får nå midler fra BIONÆR. Åtte programmer i Forskningsrådet samarbeidet om utlysningen.
Dato: 14.12.2018

Inviterer til å nominere norske eksperter til naturpanelets arbeid med fremmede arter

Forskningsrådet oppfordrer norske forskere til å la seg nominere som norske eksperter til utredningsarbeid under naturpanelet, IPBES. Temaet er spredning av- og kontroll med fremmede arter.
Dato: 13.12.2018