Gå direkte til innhold

Kontaktpersoner

Trond Einar Pedersen, Spesialrådgiver

Telefon:
+47 91 64 29 20
E-post:
tep@forskningsradet.no
Arbeidssted:
Norges forskningsråd
Merknader:
Programkoordinator for BIONÆR
Visittkort:
Last ned

Siri Anzjøn, Spesialrådgiver

Telefon:
+47 47 40 01 71
E-post:
sia@forskningsradet.no
Arbeidssted:
Norges forskningsråd
Merknader:
Kontaktperson for næringsfond landbruk (FFL/JA)
Ansvar også for: ERA nettet Animal Health and Welfare (ANIHWA)
Visittkort:
Last ned

Petter Nilsen, Spesialrådgiver

Telefon:
+47 98 09 48 60
E-post:
pn@forskningsradet.no
Arbeidssted:
Norges forskningsråd
Merknader:
Ansvar for FoU på skogbruk og trebruk
Visittkort:
Last ned

Tina Rebecca Hov-Gylthe, Rådgiver

Telefon:
+47 92 81 15 96
E-post:
trhg@forskningsradet.no
Arbeidssted:
Norges forskningsråd
Merknader:
Tilknyttet satsingen BYFORSK - Forskning og innovasjon for framtidens byer
Visittkort:
Last ned