Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Internasjonalt samarbeid

I tråd med Forskningsrådets internasjonale strategi og BIONÆRs programplan, har BIONÆR som mål om å øke og forsterke det internasjonale samarbeidet innenfor biobaserte næringer. Det gjøres gjennom internasjonalt samarbeid i prosjekter som BIONÆR finansierer, og gjennom ulike internasjonale initiativer.

Nedenfor er en oversikt over muligheter for å søke midler internasjonalt:

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020 (H2020)

Samfunnsutfordring 2 "Matsikkerhet, bærekraftig jordbruk og skogbruk, marin, maritim og vannrelatert forskning og bioøkonomi" er mest relevant for forskning innen landbruks- og matsektoren.

Kontaktpersoner fra BIONÆR er: Gudrun Langthaler og Kristin Dawes

Europeiske fellesprogrammer - Joint Programming Initatives (JPI)

ERA-NET Cofund

ERA-NET Cofund er samfinansieringsmekanismer i H2020 og skal samordne ulike lands nasjonale forskningsaktiviteter. Her legges midler fra EUs rammeprogram i en felles pott sammen med midler fra nasjonale forskningsråd. Gjennom felles utlysninger etableres en konkurransearena der forskere fra deltakerlandene kan søke om prosjektmidler.

Nordisk samarbeid

  • Svensk-norsk hesteforskningssamarbeid
  • NordForsk, som er en organisasjon under Nordisk ministerråd, finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.
  • Nordisk komité for jordbruks- og matforskning (NKJ)

Kontaktperson for nordisk samarbeid: Siri Anzjøn og Nina Solheim Flæte.

Annen internasjonal forskning som BIONÆR er engasjert i:

Samarbeid med prioriterte land

Kontaktperson: Trond Einar Pedersen

COST er et europeisk forsknings- og teknologisamarbeid som finansierer forskernettverk innenfor en stor faglig bredde: http://www.cost.eu/about_cost

Forskerne deltar med sine nasjonalt finansierte prosjektet. Det er to årlige utlysninger, bottom up.

Nettverkene er åpne for deltakelse fra flere land og sektorer; akademia, industri og offentlig sektor. For mer info, se Forskningsrådets sider om nettverk, evt. ta kontakt med Siri Anzjøn for nettverk med relevans for BIONÆR.

 

 

 

Publisert:
30.09.2013
Sist oppdatert:
12.06.2018