Gå direkte til innhold

Programmet BIONÆR har som hovedmål å utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer. BIONÆR skal arbeide brukerorientert og i kontinuerlig læringsmodus for å løse utfordringer gjennom finansiering av forskning og innovasjon for å fremme bioøkonomien.

Mer om BIONÆR

Nyheter

Flere nyheter

Kalender

  • 25.10.17 - 26.10.17

    LandTek 2017

    LandTek 2017 er en teknologikonferanse for primærnæringene. Årets konferanse omhandler automatisering og sensorikk i moderne fjøs. Hovedvekten blir lagt på systemer for dyrehold, dyrevelferd, sporbarhet og avfallshåndtering. Konferansen er en viktig nettverksarena der forskere og primær- og teknologinæringene kan møtes.

Programmets prosjekter

bionær har bevilget 1,43 mrd kroner til 427 prosjekter i programperioden

Se prosjektoversikten Se statistikken

Utlysninger