Gå direkte til innhold

Fakta om Lavutslipp 2030

Målet med Lavutslipp 2030 er at forskning og innovasjon skal bidra at Norges klimamål for 2030 og 2050 nås.

Aktuelle utlysninger: 
LesNye utlysninger for klimatiltak i landbruket
Utlysningen fra PILOT-E er publisert
Ti skisser til kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler går til andre fase 

Om Lavutslipp 2030
I Lavutslipp 2030 skal forskning og innovasjon gi kunnskap, systemer, teknologier og løsninger som fører til raske og varige utslippskutt generelt og i ikke-kvotepliktig sektor spesielt. Satsingen kobler næringsliv og forskning tettere slik at de sammen kan få fart på omstillingen.

Lavutslipp 2030 består av en rekke utlysinger i flere av Forskningsrådets programmer: Stort program for klima (KLIMAFORSK), Stort program for energi (ENERGIX), Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer (BIONÆR) og Transport 2025 (TRANSPORT). Flere programmer kan komme til.

Satsingen startet i 2017. I statsbudsjettet for 2018 er det bevilget 87,35 mill. kroner til satsingen, og de involverte programmene kan øke utlysningene.

Bakgrunn:
Satsingen er blant annet svar på behov som kom fram i rapporten Forskning for lavutslipp og bidrag til grønn konkurransekraft fra 2016. En av konklusjonene er at det er stort behov for forskning og utvikling innenfor jordbruk og transport for å bidra til å nå klimamålene for 2030 og 2050.

Ikke-kvotepliktig sektor:
Norge deltar i det europeiske kvotesystemet. Fra 1. januar 2021 vil Norge og EU også samarbeide om å redusere ikke-kvotepliktige utslipp, det vil i hovedsak si utslipp fra transport, jordbruk, bygg og avfall, men også deler av industrien.

Kontaktpersoner

Satsingen: Christina Abildgaard og Brita Slettemark

KLIMAFORSK: Brita Slettemark og Rune Vistad
BIONÆR: Anicke Brandt-Kjelsen
ENERGIX: Ane T. Brunvoll

Les mer: Et stort løft for forskning og innovasjon for lavutslipp

(Foto: Sverre Jarild)

Publisert:
11.01.2018
Sist oppdatert:
13.09.2018