Gå direkte til innhold

LandTek 2017

Sted:
Scandic Oslo Airport, Gardermoen
Starter:
25.10.2017 09:00 CET
Avsluttes:
26.10.2017 14:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
LandTek 2017 er en teknologikonferanse for primærnæringene. Årets konferanse omhandler automatisering og sensorikk i moderne fjøs. Hovedvekten blir lagt på systemer for dyrehold, dyrevelferd, sporbarhet og avfallshåndtering. Konferansen er en viktig nettverksarena der forskere og primær- og teknologinæringene kan møtes.

Dette er en tverrfaglig møteplass som ivaretar mange interessenter, fra bonde, utvikler, industri og forsker til beslutningsorganer.

LandTek arrangeres av Norsk Forening for Automatisering (NFA) og Norsk Landbrukssamvirke. Konferansen vil berøre temaer som menneske-husdyr-robot-samarbeid, digitalisering av verdikjedene i landbruket, bærekraftig produksjon og teknologi for økt kvalitet og effektivitet.

Anita Krohn Traaseth fra Innovasjon Norge og John-Arne Røttingen fra Forskningsrådet er med på å åpne konferansen.

Forskningsrådet er medarrangør i LandTek 2017, for å mobilisere til teknologiutvikling i landbruket. Gjennom nettverksverktøy (b2match/speed dating) ønsker vi å legge til rette for dannelsen av nye samarbeidskonsulatsjoner som kan være med på å bestemme retningen for framtidens teknologiutvikling i landbruket, og som kan gi merverdi for landet på sikt. Forskningsrådet ønsker en mer målrettet forskning, kunnskapsformidling og innovasjon for å møte fremtidige utfordringer og behov for utvikling i landbruket, spesielt for å få teknologi som kan være med på å redusere klimagassutslippene, og dermed imøtekomme Norges mål om å bli et lavutslippssamfunn.

Noter deg datoen og meld deg gjerne på allerede nå. Programmet er under utarbeidelse og en rekke foredrag er bekreftet, mens flere foredrag blir sluppet fortløpende.

Mer informasjon, program og påmeldingsskjema