Gå direkte til innhold

LandTek 2017

Sted:
Scandic Oslo Airport, Gardermoen
Starter:
25.10.2017 09:00 CET
Avsluttes:
26.10.2017 14:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
LandTek 2017 handler om teknologi i husdyrnæringa. Årets konferanse ser på automatisering og sensorikk i moderne fjøs. Hovedvekten ligger på systemer for dyrehold, dyrevelferd, sporbarhet og avfallshåndtering. Konferansen er en viktig nettverksarena der forskere og primær- og teknologinæringene kan møtes.

LandTek vil berøre temaer som menneske-husdyr-robot-samarbeid, digitalisering av verdikjedene i landbruket, bærekraftig produksjon og teknologi for økt kvalitet og effektivitet.

Dette er en tverrfaglig møteplass som ivaretar mange interessenter, fra bonde, utvikler, industri og forsker til beslutningsorganer. Her har forskerne en unik mulighet til å vise hva som viser seg i forskningsfronten og delta i FoU-nettverket og møte potensielle næringslivspartnere. Forskning er viktig for at ny teknologi skal tas i bruk. 

Anita Krohn Traaseth fra Innovasjon Norge og John-Arne Røttingen fra Forskningsrådet er med på å åpne konferansen.

Mer informasjon, program og påmeldingsskjema

Konferansen arrangeres av Norsk Forening for Automatisering (NFA) og Norsk Landbrukssamvirke.

Forskningsrådet er medarrangør i LandTek 2017, for å mobilisere til teknologiutvikling i landbruket. Gjennom nettverksverktøy (b2match/speed dating) ønsker vi å legge til rette for dannelsen av nye samarbeidskonsulatsjoner som kan være med på å bestemme retningen for framtidens teknologiutvikling i landbruket, og som kan gi merverdi for landet på sikt. Forskningsrådet ønsker en mer målrettet forskning, kunnskapsformidling og innovasjon for å møte fremtidige utfordringer og behov for utvikling i landbruket, spesielt for å få teknologi som kan være med på å redusere klimagassutslippene, og dermed imøtekomme Norges mål om å bli et lavutslippssamfunn.