Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om BIA

BIA er verdiskapende
BIA finansierer prosjekter som skal gi høy verdiskaping både for de deltagende bedriftene og for samfunnet. Karakteristisk for disse bedriftene er at de har evne, vilje og motivasjon til å drive forskningsbasert innovasjon, og har et internasjonalt perspektiv på sin virksomhet. Våre prosjekter er spenstige. Med dette mener vi at bedriftene som deltar tør å ta en større risiko for å oppnå mer, blant annet på grunn av den tryggheten som offentlig støtte innebærer.

Prosjektene organiseres i konsortier hvor bedrifter og forskningsmiljøer samarbeider om resultatene. Bedriftene som deltar i prosjektene deler således på kunnskapen samtidig som det bygges verdensledende kompetansemiljøer i Norge.

BIA er kvalitetsbevisst
BIAs viktigste virkemiddel er en åpen konkurransearena. Med dette mener vi at prosjekter fra ulike områder konkurrerer om å få støtte på grunnlag av forskningskvalitet, innovasjonsgrad og verdiskapningspotensial. Prosjektene er initiert av næringslivet, og drivkraften ligger i bedriftenes egne strategier og behov. BIA skiller seg på denne måten fra Forskningsrådets øvrige programmer som retter seg mot spesifikke bransjer eller fag.

Nærmere 50 prosent av FoU-investeringene gjøres av bedrifter som har BIA som eneste finansieringskilde for sine innovasjonsprosjekter. Støtte gis kun til de aller beste prosjektene. Det er dermed kvalitetsstempel å få BIA-støtte til sitt prosjekt!

BIA er profesjonell
Vi er flinke til å selektere prosjekter, samt å organisere og administrere disse. Et stort arbeid er lagt ned for å utvikle gode prosedyrer og rutiner for utvelgelse av prosjekter. Det er viktig at ingen sektor favoriseres på bekostning av en annen. BIA jobber også for å gjøre forskningsresultatene tilgjengelige for andre brukergrupper. BIA er dermed en viktig bidragsyter til norsk kunnskapsproduksjon.

BIA er eksperimenterende
BIA jobber proaktivt og utadvendt. Dette innebærer at vi tilbyr mer enn økonomisk støtte. Blant annet arrangerer vi møteplasser som den årlige
BIA-dagen, gjør utredninger og bistår i søknadsprosesser. BIA har ambisjoner om å være en "tenketank" og testlaboratorium for brukerstyrt forskning.

Publisert:
06.07.2005
Sist oppdatert:
16.02.2018