Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

588 treff
05.07.18

Innovative bærekraftsideer skal utvikles videre

Søknadsbehandlingen er klar, og det neste halvåret vil tjue prosjekter jobbe videre med spennende, næringsrettede ideer knyttet til ansvarlig forbruk og produksjon.
04.05.18

BIA fikk 112 skisser til Kompetanseprosjekt for næringslivet

03.05.18

TINC: Tech Incubator in Silicon Valley

02.05.18

Innovativ bedrift? Søk finansiering nå!

Forskningsrådet deler ut én milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter. Pengene skal bidra til at bedrifter løser samfunnsutfordringer, sikrer bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst.
27.04.18

Bærekraft som konkurransefortrinn

Forskningsrådet skal investere 50 millioner kroner i næringsrettede prosjekter om ansvarlig forbruk og produksjon. Prosjektene skal løfte frem bærekraftutfordringer som kan styrke norsk konkurransekraft i det voksende markedet for grønne produkter og tjenester.
12.04.18

Hvem fortjener Forskningsrådets innovasjonspris i år?

Forskningsrådets innovasjonspris gis til en virksomhet som har utmerket seg med eksepsjonelt god utnyttelse av forskningsresultater og dermed skapt forskningsbasert innovasjon. Skynd deg og nominere din kandidat innen 6. mai!
15.02.18

Nordisk samarbeid om persontilpasset medisin med 15 millioner euro

Forskningsrådet bidrar med 30 mill kroner i en nordisk utlysning om persontilpasset medisin. Samarbeidspartnere er våre nordiske innovasjonssøsterorganisasjoner og Nordforsk.
01.02.18

Resultatene fra høstens søknadsrunde for innovasjonsprosjekter er klar

25.01.18

Over én milliard kroner til innovasjon for bedrifter

141 bedrifter får til sammen over en milliard kroner til forskning fra Forskningsrådet. Pengene skal bidra til innovasjon og nye arbeidsplasser i norske bedrifter. 
06.12.17

Norske havteknologibedrifter med internasjonal suksess

Norge har gjort det svært bra i en internasjonal utlysning av forskningsmidler til havteknologi. Med deltakelse i 12 av 20 innvilgede prosjekter bekrefter norske bedrifter og forskningsmiljøer sin solide internasjonale posisjon innenfor havteknologi.
15.11.17

Støtte til produksjonsprosjekter i helsenæringen

Forskningsrådet gir støtte til tre prosjekter med fokus på produksjon av legemidler og medisinsk utstyr. Prosjektene bygger videre på godt etablerte fagmiljøer og aktører, og sammen kan de trekke norsk helsenæring i ønsket retning - mot industrialisering.
25.10.17

Stor interesse for Forskningsrådets havteknologiutlysning

– Mange søknader til årets utlysning viser at havteknologisatsingen er viktig støtte for bedrifter som vil utvikle tverrsektoriell havteknologi som ledd i den pågående omstillingen i havnæringene, sier divisjonsdirektør Fridtjof Unander.
12.10.17

178 søknader til BIA i oktoberfristen

18.09.17

Forskningsrådet ønsker bedrifter velkommen til Forskningsdagene

28. september inviterer Forskningsrådet til et arrangement som både er en del av Forskningsdagene og Oslo Innovation Week. Et dusin foredragsholdere vil fortelle sine historier om vellykkede samarbeid mellom forskning og næringsliv.
13.09.17

Forskning og innovasjon løfter næringslivet

Bedriftenes konkurranseevne blir styrket med støtte fra Forskningsrådet. Det viser en fersk evaluering av BIA, Forskningsrådets største program for forskning i næringslivet. Programmet gir kunnskapsoverføring mellom bedrifter og forskningsmiljøer, og bidrar til bærekraftig omstilling.
22.08.17

Hvem fortjener Forskningsrådets priser for unge fremragende forskere?

Det er fortsatt mulig å sende inn forslag til Forskningsrådets tre nye priser. Prisene er fordelt på fagområder, og premierer kvalitet, selvstendighet og faglig nyskaping blant forskere under 38 år. Send oss dine forslag før 15. oktober.
16.08.17

Ikke glem å sende inn skisse før 30. august

01.06.17

1,1 milliarder kroner til innovasjonsprosjekter

22.05.17

1,1 milliarder kroner til innovasjonsprosjekter

Forskningsrådet lyser nå ut et rekordhøyt beløp til innovasjonsprosjekter i næringslivet.
07.04.17

Prosjektverksted Oslo 24. august

Har du en idé og trenger forskning for å realisere prosjektet ditt? Delta i Forskningsrådets Prosjektverksted i august!
30.03.17

Ny Idélab: "Industri 4.0 på norsk"

Forskningsrådets neste Idélab går av stabelen i juni og vil handle om digitalisering av industrien. 25 håndplukkede eksperter og brukere samles i tre dager.
24.03.17

Norsk suksess i europeisk materialforskning

Norge er med i hvert femte prosjekt som fikk støtte i den store europeiske utlysningen M-era.Net 2 Cofund. Prosjektene fikk høy score og tiltrakk seg toppfinansiering fra EU.
01.02.17

Mange vil utvikle ny produksjonsteknologi for helsenæringen

Helsenæringen har potensial og trenger industrielt fokus. Forskningsrådet mottok hele 40 søknader til forarbeid for FoU av ny produksjonsteknologi og -prosesser. 11 av disse får nå støtte til første fase av arbeidet.
27.01.17

Innovasjonsprosjekter BIA januar 2017

Oversikt over søknader til Forskningsrådets program brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) som er invitert til kontraktsforhandlinger i januar 2017.
27.01.17

Resultatene fra høstens søknadsrunde for innovasjonsprosjekter er klar

16.01.17

Gode resultater i SamBIM

I 2016 ble BIA-innovasjonsprosjektet «Bedre samhandling i byggeprosesser – SamBIM» avsluttet. Det brede bransjesamarbeidet har gitt gode resultater, og 13. januar ble sluttrapporten presentert.
06.01.17

Vil halvere tidsbruken i store samferdselsprosjekter

Teknisk Ukeblad skriver om BIA-støttede «Samtidig prosjektering i samferdselsprosjekter», der målet er å halvere prosjekteringstiden. Det kan gi store besparelser.
06.01.17

Nyttig møteplass for norsk vareproduserende industri

4. og 5. januar inviterte BIA for 18. gang til de tradisjonsrike Vareproduksjonsdagene på Sundvolden Hotel. Fullt hus og lang venteliste illustrerer at aktørene i næringen setter pris på denne møteplassen, noe deltakerne også ga tydelig uttrykk for.
15.12.16

57 millioner til innovasjon for fattigdomsbekjempelse

Gjennom den nye finansieringsmekanismen Visjon 2030 er det tildelt 57 millioner kroner til fire prosjekter som skal bidra til innovasjon for fattigdomsbekjempelse.
09.12.16

Norge og India inngår historisk forskningssamarbeid mot antibiotikaresistens

Norge er et foregangsland innen kunnskap og forskning om overvåking av antibiotikabruk og resistensutvikling. Nå skal norske og indiske forskere samarbeide i kampen mot antibiotikaresistens.