Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Utlysninger BIA

Det finnes en rekke muligheter for støtte i BIA i tiden fremover. Den største utlysningen er 430 millioner kroner til Innovasjonsprosjekt i næringslivet med søknadsfrist 14.10.2015.I forkant av denne anbefaler vi alle til å sende inn en prosjektskisse for å få noen gode råd på veien i søknadsskrivingen.

BIA

Alle BIAs utlysninger finner du på: Brukerstyrt innovasjonsarena - Norges forskningsråd med ett unntak: Prosjektskisse er et felles tilbud for alle næringsrettede programmer og du finner utlysningen her (INNOSKISSE): Skisser til Innovasjonsprosjekt i næringslivet - Norges forskningsråd

Hvis du ikke har et konkret prosjekt, men ønsker å arbeide sammen med andre for å få på plass gode prosjekter fremover har vi to ulike nettverksutlysninger og en forprosjektutlysning med løpende søknadsfrist.

  • Nettverk for næringsliv og forskningsmiljøer
    BIA ønsker å mobilisere flere bedrifter til forskningsbasert innovasjon og lyser ut midler til nettverksstøtte til nettverk som kobler bedrifter med forskningsmiljøer slik at de sammen kan legge grunnlaget for nye søknader til BIA.
  • Innovasjonsnettverk
    Innovasjonsnettverkene skal arbeide med å fremme forskningsbasert innovasjon og næringsutvikling på områder hvor Norge har fremragende forskning, men hvor kommersialisering av forskningsresultater og næringsutvikling foreløpig er på et umodent stadium.
  • Forprosjekt grønn vekst og omstilling i næringslivet. BIA ønsker å løfte frem og videreutvikle prosjektideer som kan bidra til omstilling til et mer bærekraftig norsk næringsliv. Næringslivet er en av nøklene til omstilling til et grønnere og mer miljøvennlig og bærekraftig samfunn. Grønne løsninger og forretnings-/organisasjonsmodeller som fremmer bærekraft kan gi økt konkurransekraft og nye muligheter for eksisterende og nytt næringsliv.

Som en del av vårt internasjonale arbeid lyser BIA støtte til deltakelse i internasjonale strategiske prosesser. Formålet er å fremme norske forskningsinteresser i det strategiske arbeidet som foregår på EUs forskningsarena samt bidra til nasjonal koordinering. Det overordnete målet er økt norsk deltakelse i Horisont 2020 Løpende søknadsfrist.

Andre muligheter

Prosjektidé

Gjennom tjenesten "Prosjektidé" tilbyr Forskningsrådet veiledning og hjelp til å videreutvikle ideer til innovasjonsprosjekt i næringslivet. Man kan når som helst sende inn prosjektideer for å få råd og veiledning. For mer informasjon: www.forskningsradet.no/innomobi

Eurostars – to årlige utlysninger

Har dere internasjonale samarbeidspartnere kan Eurostars være en mulighet. Eurostars er et Europeisk FoU-program som er dedikert til forskningsutførende SMB’er. Først søknadsfrist er 17. september. For mer info: www.forskningsradet.no/eurostars

Nærings-ph.d.

Hvis dere har en ansatt i bedriften som ønsker å ta en doktorgrad er det løpende søknadsfrist for Nærings -ph.d.-ordningen. Bedrifter som inngår avtale om Nærings-ph.d. får et årlig økonomisk tilskudd fra Norges forskningsråd som tilsvarer 50 prosent av stipendiatsatsen i tre år. Det er en forutsetning at kandidaten som ansettes, blir tatt opp på et ordinært doktorgradsprogram. For mer informasjon: www.forskningsradet/naeringsphd

SkatteFUNN

Vi minner også om SkatteFUNN, det er mulig å sende inn SkatteFUNN-søknader hele året, men hvis du sender inn innen 1. september, garanterer vi at vi skal ferdigbehandle søknaden din i løpet av inneværende år. SkatteFUNN kan bidra med finansiering når

  • du skal utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess
  • du har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette
  • bedriften din har nytte av resultatet

Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB'er) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene. For mer informasjon: www.skattefunn.no

Skrevet av:
Lise Våland Sund Spesialrådgiver lvs@forskningsradet.no
Publisert:
25.03.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016