Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Skal måle publikums engasjement på nye måter

I den interaktive utstillingen «Norge er havet» på Norsk Maritimt Museum skal nye metoder for å måle publikums aktivitet og engasjement prøves ut. Disse utvikles gjennom BIA-prosjektet «Visitor Engagement».

Barn og ungdom er en viktig målgruppe for den interaktive utstillingen. (Foto: Expology/NMM) Barn og ungdom er en viktig målgruppe for den interaktive utstillingen. (Foto: Expology/NMM) Kong Harald sto for den offisielle åpningen av «Norge er havet» torsdag 3. april, og dagen etter åpnet den for publikum. Utstillingen er et opplevelsessenter over 500 kvadratmeter som setter fokus på den viktige rollen maritim industri og næring har hatt og fortsatt har for Norge.

– Selv om Norge er en sjøfartsnasjon og Oslo en av verdens viktigste maritime byer, er det mange som ikke vet noe om dette. Det har kanskje falt litt ut av radaren for folk flest. Et hovedmål med utstillingen er derfor å avdekke en «skjult» næring, og fortelle hvor nært knyttet den er opp mot vår kultur og historie, forteller nestleder ved Norsk Maritimt Museum, Eyvind Bagle.

Gjenspeiler høy kompetanse
Utstillingen er lagt opp som en sjøreise med interaktive stasjoner, der de besøkende kan lære og prøve sine ferdigheter på en rekke stasjoner, med innhold fra internasjonalt ledende norske kompetansemiljøer. De får blant annet prøve tilpassede versjoner av simulatorer som brukes av spesialister, og flere av postene er lagt opp som spillbaserte aktiviteter.

– Vi tror på filosofien om at man tilegner seg mer kunnskap gjennom aktivitet. Ungdom i dag er «digital natives», og tar denne type ting intuitivt, så dette er en glimrende mulighet til å prøve ut interaktive løsninger. Utstillingen gjenspeiler at dette er en høykompetansenæring, og for oss er dette en stor satsing – som også faller sammen med museets 100-årsjubileum, sier Bagle.
«Sjøens motorvei» er en avansert digital installasjon. (Foto: Expology/NMM) «Sjøens motorvei» er en avansert digital installasjon. (Foto: Expology/NMM)
Hele utstillingen er laget i samarbeid med selskapet Expology, og en av de største og mest avanserte digitale installasjonene kalles «Sjøens motorvei». Her konkurrerer fire spillere om å være den dyktigste skipsrederen, og treffe vanskelige beslutninger i møte med pirater, stormer og havnestreiker mens de frakter biler sjøveien fra Yokohama til Drammen.

Opplevelsesbasert læring
Expology leder også BIA-prosjektet Visitor Engagement. I dette prosjektet, som går fra 2013-2017, vil «Sjøens motorvei» bli en viktig case.

– Vi har vært en pioner innenfor opplevelsesbasert læring. Tanken er at man tilegner seg komplisert stoff på en mer effektiv og lettfattelig måte når man tar i bruk hele sanseapparatet. Ofte får man beskjed om å «bare se, men ikke røre» på museer – her får man både se, høre, røre, og gjøre, sier administrerende direktør Kari Gjetrang i Expology.

Fra venstre: Wolfgang Leister, Norsk Regnsentral; Kari Gjetrang, Expology; Göran Joryd, Expology; Eyvind Bagle, Norsk Maritimt Museum. Fra venstre: Wolfgang Leister, Norsk Regnsentral; Kari Gjetrang, Expology; Göran Joryd, Expology; Eyvind Bagle, Norsk Maritimt Museum. – Alle lurer på hvorfor opplevelsesbasert læring er effektfullt. Til nå har vi målt og dokumentert dette på tradisjonelle måter som intervjuer, spørreskjema og fysisk observasjon. Gjennom BIA-prosjektet har vi lyst til å finne et nytt sensorbasert verktøy som ledere av museer eller opplevelsessentre kan bruke over tid for å måle om enkeltstående utstillinger skaper aktiviteten og engasjementet man ønsker, fortsetter hun.

Observerer de besøkende
Norsk Regnesentral er en viktig prosjektpartner, blant annet som utvikler av formler for hvordan man kan måle publikumsengasjementet. I tillegg deltar Norsk Teknisk Museum og Aker Solutions’ Engineerium, som begge vil teste de nye metodene ved sine utstillinger. Men først ut er altså «Sjøens Motorvei»-installasjonen, der det etter hvert vil plasseres sensorer og kameraer for å gjennomføre målingene.

– Visitor Engagement har tre hoveddeler. Den første handler om å observere besøkende ved en installasjon, og logge hvordan de bruker den, ved hjelp av kameraer, sensorer og data som oppstår i installasjonen under bruk. Informasjonen dette gir kan legges inn i store formler som gir idéer om hvor engasjerende objektet er, og hvilke parametre det er som skaper engasjementet, forteller daglig leder i Expology, Göran Joryd.

Kamera og sensorer kan registrere de besøkendes engasjement. (Foto: Expology/NMM) Kamera og sensorer kan registrere de besøkendes engasjement. (Foto: Expology/NMM) – Det finnes for eksempel ferdig programvare som «oversetter» ansiktsuttrykk og registrerer om noen smiler, er sint eller viser andre emosjoner. En kan også bruke armbånd til å måle pulsen deres. Vi må finne ut i løpet av prosjektet hva som egner seg best, supplerer sjefsforsker Wolfgang Leister ved Norsk Regnesentral.

Nybrottsarbeid
Andre del av prosjektet handler om å utvikle tekniske parametre for å måle brukeraktivitet på en installasjon. Med disse skal man kunne lese ut fra systemet hvor mange brukere den har per dag, hvor lenge de holdt på, og om det var mange som avbrøt underveis. Hvis brukerne er identifiserte kan man også se om de vender tilbake til installasjonen.

Den siste delen er undersøkelsesbasert. Her utvikles det et elektronisk spørreskjema i form av en applikasjon der brukerne selv kan si hva de synes om utstillingen.

– Når vi har alle disse dataene kan vi bruke formler til å lage en opplevelsesindeks som estimerer hvor fornøyde og engasjerte brukerne er. Dermed kan man lage en profil for en installasjon og endre den slik at de besøkende lærer mer og oppfører seg slik man hadde tenkt. Det er ikke gjort mye forskning på dette feltet, så det er litt nybrottsarbeid vi driver med, forklarer Leister.

Ny kunnskap viktig
Etter hvert som prosjektet skrider frem og komponentene blir installert, vil skoleklasser få teste de nye systemene. Deltakerne har store ambisjoner for forskningsprosjektet.

– Teknologiutviklingen går raskt, målgrupper og krav endrer seg, og dette stiller nye krav til formidling. Bredere og dypere kunnskap om hva som fungerer engasjementsmessig mot ulike målgrupper vil bli enda viktigere fremover. Vi ønsker å bli det fagmiljøet innenfor opplevelsesarkitektur og læring som vet mest om hva som engasjerer. Det er en viktig forskningsdimensjon å få ut mest mulig ny kunnskap som kan gjøre at man treffer enda bedre på nye prosjekter, fastslår Joryd.

– Potensialet er stort, og verktøyene vil sikkert også kunne brukes andre steder enn på museer og opplevelsessentre – for eksempel på messer. Alle ønsker jo å engasjere publikum, påpeker Leister.

Viktig faglig stempel

Allerede før BIA-prosjektet har Expology fått verdifull støtte og hjelp til å knytte kontakter fra Forskningsrådet, blant annet gjennom VERDIKT-programmet, og dette har vært og er viktig.

– Det gir et faglig stempel som betyr mye for oss. Vi fordyper oss i kompliserte problemstillinger, og har ikke en enkel forretningsvei. Å bli et faglig anerkjent miljø innenfor vårt felt er en god klapp på skulderen, og gir oss et dytt til virkelig å sette inn ressursene, avslutter Kari Gjetrang.

Om prosjektet
Tittel: Visitor Engagement

Prosjektdeltakere: Expology, Norsk Regnesentral, Norsk Maritimt Museum, Norsk Teknisk Museum, Aker Solutions

Prosjektperiode: 2013-2017

Bevilgning fra BIA: 6,5 millioner kronerLes mer på prosjektets nettsider.

Les mer på Expologys nettsider.

Les mer om utstillingen hos Norsk Maritimt Museum.

Les om Kongens besøk på Kongehuset.no

 

Skrevet av:
Publisert:
23.04.2014
Sist oppdatert:
13.09.2016