Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Norges mest innovative bedrift 2009:

Revolusjonerende diagnostisering

- Hvorfor samle kunnskap hvis du ikke skal bruke den, spør gründer bak Norges mest innovative bedrift 2009.

En blodprøve er alt som skal til for at DiaGenic ASA skal kunne si om du har brystkreft, Alzheimer eller Parkinsons sykdom. Over 1000 norske næringslivsledere har stemt fram bedriften som Norges mest innovative bedrift 2009. Bioteknologiselskapet fikk et overveiende flertall av stemmene.

Foto: Andreas B. Johansen Gründer Praveen Sharma (Foto: Andreas B. Johansen) – Det er en viktig anerkjennelse å bli stemt fram av andre som vet hvor krevende det er å kommersialisere forskningsresultater, forteller Praveen Sharma. Sammen med Anders Lönneberg startet han DiaGenics i 1998.

– Teknologien kan i utgangspunktet brukes på mange typer sykdommer. Men vi er på et tidlig stadium og har foreløpig konsentrert oss om disse tre sykdommene. Testene for brystkreft og Alzheimer er allerede på markedet, sier Sharma.

Livredning og kommersiell suksess
Motivasjonen for gründerne bak selskapet er todelt. På den ene siden ønsker de å bruke kunnskapen sin til noe verdifullt. Tidlig og korrekt diagnostisering av alvorlig sykdom redder nemlig liv. Men Sharma legger ikke skjul på at han også har ambisjoner om å gjøre DiaGenic til et stort, fremgangsrikt selskap.

– Alle forskere er forskjellige. Noen vil bare forske ved universitetet sitt, mens andre ønsker å ta funnene sine videre. Jeg mener forskere må bruke kunnskapen de besitter. Hvorfor samle kunnskap hvis du ikke skal bruke den? spør Sharma.

Dag Christiansen Dag Christiansen (Foto: Andreas B. Johansen) DiaGenic håper å kunne lage tester som kan diagnostisere mange forskjellige typer sykdommer. Fordi selskapet foreløpig er lite velger de å konsentrere seg om noen få sykdommer av gangen. Men potensialet er stort, særlig hvis offentlige helsevesen tar i bruk testene.

– Vi jobber med å fremskaffe nok dokumentasjon til å kunne kontakte helsemyndigheter i mange europeiske land, forteller markedssjef Dag Christiansen. Han mener de samfunnsøkonomiske effektene kan være store.

– Tidlig og korrekt diagnose gjør det mulig å behandle og planlegge mer effektivt. Korrekte diagnoser er avgjørende for at den farmasøytiske industrien skal kunne utvikle nye og mer effektive medisiner, sier Christiansen.

Lang vei fra idé til børs
På midten av nittitallet studerte indiske Sharma ved Landbrukshøgskolen på Ås, nå Universitetet for miljø og biovitenskap. Sammen med sin veileder, svenske Anders Lönneborg, gjorde han interessante funn som gjorde det mulig å stille en diagnose for sykdom ett sted i et tre ved å ta prøver et annet sted i treet.

De to forskerne fikk ideen om at den samme biologiske kommunikasjonen også kunne brukes for å stille diagnoser hos mennesker. Gjennom å se på endret genaktivitet ett sted i kroppen, for eksempel i blodet, mente de å kunne kartlegge sykdom andre steder i kroppen.

Sharma med de to testene som er på markedet i dag. Sharma med de to testene som er på markedet i dag. (Foto: Andreas B. Johansen) Lönneborg og Sharma tok patent på teknologien i 1997 og etablerte DiaGenic i 1998. På tross av at gründerne hadde en unik idé var veien fram til børsnotert selskap verken kort eller enkel.

– Vi mottar støtte fra Forskningsrådet BIA-program og har fått midler fra FUGE-programmet to ganger tidligere. I tillegg mottar vi SkatteFUNN-midler. Denne offentlige støtten sammen med en stor aksjonærgruppe som har støtte prosjektet lenge har vært avgjørende. Det tar veldig lang tid for en innovativ idé å få aksept, og det tar lang tid før man tjener penger på den, sier markedssjef Christiansen.

– I tillegg til finansiell støtte avhenger suksess av å ha gründere med 150 prosent tro på produktet sitt, legger Sharma til. Han nevner blant annet hardt arbeid og gode folk som viktige faktorer for å lykkes.

– Men man må også ha på plass en del faktorer det er vanskelig å sette ord på. Det er kanskje det man kaller for flaks, sier Sharma.

Markedssjef Christiansen mener et fornuftig styre som har forståelse for hvor lang tid kommersialisering av forskningsresultater tar er helt avgjørende.

– Finansiering i kommersialiseringsprosessen er en stor utfordring. Det er vanskelig å få offentlig støtte i denne perioden. Vi har derfor vært helt avhengige av de midlene vi har klart å skaffe privat, sier Christiansen.

I dag, 13 år etter at ideen kom til, er DiaGenic notert på Oslo Børs, og blodprøvetester som diagnostiserer brystkreft og Alzheimer er altså på markedet.

Norges mest innovative bedrift 2009: DiaGenicBioteknologiselskapet DiaGenic er Norges mest innovative bedrift 2009. Dato :23.10.2009 Les også: Revolusjonerende diagnostisering

Skrevet av:
Publisert:
14.10.2009
Sist oppdatert:
13.09.2016